W lutym 2018 roku rozpoczęliśmy pracę nad projektem ‘Audio description over the borders’, finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Królestwo Niderlandów.

Audiodeskrypcja (AD) polega na dostosowaniu treści wizualnych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Tym razem skupiliśmy naszą uwagę na dostosowywaniu stałych ekspozycji muzealnych w Muzeum Archeologicznym
w Poznaniu, w filii Muzeum Historycznego we Lwowie – w Muzeum „Arsenale”, a także w Muzeum w Starej Lubowli na Słowacji.

Każda z tych wystaw jest wyjątkowa i wymaga szczególnego podejścia. Praca nad AD do ekspozycji muzealnych jest doskonałą okazją do spotkania ekspertów, przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób niewidomych z krajów Wyszehradzkich (Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę z Polski, Trnka SK i CZ, Apogeum z Czech), a także z krajów Partnerstwa Wschodniego (Ukraińskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych we Lwowie, Ukrainian Organization of Handicapped in Lviv region, Organizacji Przyszłość Zaczyna się Dzisiaj z Gruzji, Stowarzyszenia MozArt z Białorusi
i Stowarzyszenia INFONET z Mołdawii).

Podczas spotkania trwającego pięć dni i odbywającego się w Polsce i na Słowacji eksperci biorący udział w projekcie opowiedzą o tym, jak proces wdrażania AD wygląda w ich krajach, jakie są według nich najlepsze praktyki związane z AD, nad czym można jeszcze popracować, jakie są problemy i perspektywy funkcjonowania AD w tych krajach.

Uczestnicy projektu będą mieli unikalną możliwość wspólnej pracy nad AD
i rozwiązywania ‘case study’ związanych z AD do wystaw wybranych w projekcie.
Taka praca pozwoli lepiej się poznać i czerpać z doświadczeń innych.

Poza wytężoną pracą merytoryczną, spotkanie będzie doskonałą okazją do poznania możliwości współpracy w zakresie dostosowywania kultury i sztuki do potrzeb osób z wadami wzroku. Zostaną one przedstawione przez pracownika Fundacji HumanDoc podczas jednej z sesji konferencji.

Całość projektu zwieńczy otwarcie wystaw w trzech muzeach w trzech krajach. Podsumowanie prac grupy ekspertów znajdzie się także w raporcie tworzonym przez wszystkich uczestników projektu.

stopka-visegrad01