inne-projekty-polonia-w-norwegii_01Projekt Polacy z kamerą, Polacy przed kamerą / Polakker bak kamera, polakker foran kamera to seria spotkań z polską sztuką i kulturą filmową organizowanych w południowym regionie Norwegii – Østfold w 2014 roku.

Głównym celem projektu jest aktywizacja środowiska Polaków żyjących we Fredrikstad i okolicach oraz wsparcie organizacji polonijnej (tj. Związku Polaków we Fredrikstad), w jej działaniach w zakresie promocji kultury polskiej oraz budowania wizerunku Polaków. Projekt obejmuje m. in. projekcje filmów polskich wraz z prelekcjami, prezentację polskiej muzyki filmowej i plakatu filmowego oraz warsztaty filmowe dla dzieci. Należy podkreślić, iż adresatami, i uczestnikami ww. wydarzeń kulturalnych są zarówno Polacy, jak i Norwedzy.

W ramach niniejszego projektu dzieła filmowe interpretowane są jako ważne źródło tożsamości kulturowej dla Polaków na obczyźnie oraz źródło wiedzy o Polakach dla Norwegów. Kamera filmowa, której tajniki mieli okazję poznać uczestnicy warsztatów filmowych, ukazana była natomiast jako narzędzie odzwierciedlające nasze wewnętrzne przeżycia oraz relacje z innymi, w tym również unikalne doświadczenie formowania tożsamości (narodowej i kulturowej) poprzez formy audiowizualne. Wystawa plakatu polskiego i prezentacja muzyki polskiej w miejscach publicznych (np. restauracjach) miała za zadanie wzmocnić siłę oddziaływania projektu. Promocja polskiej kultury w takiej formie z pewnością ułatwi nawiązanie głębszych kontaktów interkulturowych Polonii ze społeczeństwem goszczącym, tj. Norwegami.

Projekt „Wzmacnianie i aktywizacja środowisk polskich. Regranting” był współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.

ZOBACZ REPORTAŻ