Reportaż z Kirgistanu, pokazuje jak wygląda życie, gdy 40% ludności kraju pozbawiona jest dostępu do czystej wody i co może oznaczać zabieranie sobie wody w regionach przygranicznych.