Na początku 2012 roku, w ramach Festiwalu HumanDoc, zostały zorganizowane zagraniczne odsłony festiwalu w stolicach kilku krajów postsowieckich prezentujące filmy HumanDoc z 2011 roku.

Studenci z Kijowa (Ukraina), Tbilisi (Gruzji) i Biszkeku (Kirgistan) mieli możliwość obejrzenia najlepszych filmów festiwalu, obrazów poświęconych najważniejszym wyzwaniom społecznym regionu postsowieckiego, jak i produkcji dotykających zagadnień globalnego rozwoju: migracji, konfliktów, współczesnego niewolnictwa, itp.

Na Festiwalu HumanDoc: Europa – Kaukaz – Azja Centralna nie zabrakło też miejsca na wymianę myśli i dyskusje! Odsłonom festiwalowym w każdym kraju towarzyszyły panele dyskusyjne na tematy przedstawiane w filmach. Wzięli w nich udział akademicy oraz przedstawiciele lokalnego sektora pozarządowego i organizacji międzynarodowych.