22 kwietnia 2010 roku w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Fundacja HumanDoc wspólnie z Departamentem Współpracy Rozwojowej MSZ RP oraz Państwowym Muzeum Etnograficznym, zorganizowały panel dyskusyjny pt. Na zachodnim brzegu bez zmian, poświęcony  obecnej  sytuacji  w  Autonomii  Palestyńskiej  w  kontekście  pomocy  rozwojowej udzielanej  temu  regionowi  przez  Unię  Europejską,  w  tym  przez  Polskę.  Panel  połączony był z premierą filmu Szermierze dla Palestyny, zrealizowanego przez fundację dla MSZ RP.

Przed  pokazem  filmu  odbyła  się  prezentacja  multimedialna,  w której  p.  Agata  Czaplińska, naczelnik wydziału programowania Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, przybliżyła zainteresowanym tematykę funkcjonowania polskiego systemu współpracy rozwojowej. Następnie antropologiczne  spojrzenie  na  rozwój  przedstawiły  p.  mgr  Agata  Hummel  (Szkoła  Nauk Społecznych PAN i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM) oraz p. mgr Helena Patzer (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), zaś p. dr Konrad Pędziwiatr z Wyższej Szkoły Europejskiej  im  ks.  J  Tischnera  z Krakowa,  poprzez  swoją  multimedialną  prelekcję,  p.t.  „Na Zachodnim  Brzegu  bez  zmian”,  wprowadził  słuchaczy  w realia  funkcjonowania  Autonomii Palestyńskiej. Dr K. Pędziwiatr, jako redaktor portalu arabia.pl, wiele razy odwiedził Palestynę, studiując  problematykę  i kulturę  tego  regionu  Bliskiego  Wschodu.

Po  pokazie  filmu  swoimi refleksjami z realizacji projektu „Szermierze dla Palestyny” podzielili się autorzy filmu p Urszula Laskowska  i  p.  Mateusz  Mularski  oraz jego koordynator  i współtwórca  p.  Aleksander  Kostka z Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie.