Projekt to transfer wiedzy i doświadczenia krajów V4 i Białorusi w zakresie udostępniania osobom niewidomym i niedowidzącym kinematografii w technice audiodeskrypcji (AD) w 3 krajach Partnerstwa Wschodniego (PW). Projekt tworzy grupę lokalnych specjalistów od AD, będących jednocześnie przygotowanymi do samodzielnego szkolenia nowych audiodeskryptorów. Poprzez stworzenie i promocję filmów z AD zwiększa się udział osób niewidomych w życiu społecznym i kulturalnym 3 krajów PW przez dostęp do dostosowanych do ich potrzeb współczesnych i atrakcyjnych filmów.
AD w krajach PW jest zagadnieniem nowym. Nie istnieją żadne ujednolicone regulacje i zasady tworzenia AD. Projekt skupia organizacje, które są pionierami technik AD . Działają one na własną rękę próbując wprowadzać techniki AD. W Mołdawii, do tej pory dostosowano jeden film w technice AD. W Gruzji ze względu na brak środków przygotowuje się AD do pojedynczych, starych filmów radzieckich niewymagających zakupu licencji. W Ukrainie zajmują się tym pojedyncze osoby. Najlepsza sytuacja jest na Białorusi, gdzie dzięki wcześniejszym działaniom wnioskodawcy z powodzeniem wprowadzono podstawy technik AD, kraj będzie występował w roli eksperta. We wszystkich krajach istnieje potrzeba profesjonalizacji działań i zwiększenia umiejętności merytorycznych i praktycznych oraz wypracowania jednolitych standardów zgodnych z zasadami obowiązującymi w UE.
Kraje V4 mają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i pracy z AD wg. wypracowanych przez siebie standardów. Przykład rozwoju i popularności AD krajach V4 pokazuje, że kwestią czasu jest jej upowszechnienie w krajach PW – stąd konieczność wyszkolenia specjalistów.


PARTNERZY PROJEKTU

 

Polska
HumanDoc
Foundation

www.humandoc.pl

Polska
Fundacja Otwieramy

Kulturę i Sztukę
www.fundacjaokis.org

Czechy
APOEGEUM
www.apogeum.info

Słowacja
Trnka.sk
www.trnka.biz

Bałoruś
MotzArt
www.motsart.by

Gruzja
Future Starts Today
www.facebook.com

Ukraina
Green Cross Society
www.gcs.org.ua

Mołdawia
NFONET
www.infonet.md


stopka-visegrad02