reż. Urszula Laskowska, Mateusz Mularski, czas: 30 min., 2010

film-plakat-szermierze-dla-palestynyFilm opowiada o życiu w obozie uchodźców Al-Amari w Ramallach na Zachodnim Brzegu Palestyny. W filmie obserwujemy codzienne życie mieszkańców obozu, mamy szansę poznać ich historię, dowiedzieć się, jakie są ich problemy i marzenia. Jest to opowieść inna niż większość historii z tego regionu. Jej wyjątkowość polega na tym, że nie dotyczy ona wojny ani bardzo skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Jest to historia ludzi, którzy wbrew niesprzyjającej sytuacji politycznej i życiowym przeciwnościom, starają się realizować swoje marzenia i ambicje sportowe.

Jest to też historia o Polakach, którzy jadą do tego niebezpiecznego zakątka świata, by pracować i żyć tam miesiącami, pomagając innym tworzyć normalność w świecie, w którym wydawałoby się, że nie ma dla niej miejsca.

Projekt, któremu poświęcony jest film, został zrealizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. Józefa Tischnera i był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej w latach 2007-2009.

Film  zrealizowany  przez  członków  Fundacji  HumanDoc  był  wielokrotnie  emitowany  w kanałach TVP Kultura, TVP Polonia i TVP Kraków oraz był pokazywany na wielu pokazach i festiwalach filmowych w całej Polsce. Film w wersji angielskiej był również prezentowany przez polski MSZ w Brukseli w Parlamencie Europejskim, a także został pokazany na otwarcie IV Forum Pomocy Rozwojowej, które jest jedną z największych imprez organizowanych co roku przez Ministerstwo Spraw zagranicznych RP. Film jest również wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna w prowadzeniu lekcji na temat polskiej pomocy rozwojowej przez kilka polskich organizacji pozarządowych. Materiał jest udostępniany nieodpłatnie przez Fundację HumanDoc wszystkim podmiotom zainteresowanym szerzeniem edukacji rozwojowej.