Na początku lipca 2010 r., na zaproszenie Fundacji Edukacja dla Demokracji, przeprowadziliśmy we Lwowie na Ukrainie tygodniowe warsztaty filmowe dla członków organizacji pozarządowych z Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Warsztaty organizowane były w ramach projektu realizowanego przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA z Gliwic.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami realizacji filmowej takimi  jak:  zasady  obsługi  kamery,  komponowanie  kadru,  praca  z  tematem,  oraz  podstawy montażu filmowego. W trakcie zajęć uczestnicy za pomocą swoich aparatów fotograficznych realizowali ujęcia, z których montowali krótkie filmiki z wizyty na lwowskiej starówce. Warsztaty miały na celu zachęcenie członków organizacji pozarządowych z Europy Środkowo-Wschodniej do wykorzystywania technik audiowizualnych jako znakomitego narzędzia edukacyjnego oraz jako metody promocji swojej działalności.