Zanieczyszczenie i degradacja środowiska to jeden z głównych problemów w Afryce, problem, który oddziałuje też na inne regiony świata. Tanzania i Kenia są lokalnymi liderami we wprowadzaniu rozwiązań, które mają przeciwdziałać tym procesom. Ma tam miejsce pierwsza w dziejach rewolucja technologiczna dziejąca się nie w miastach Globalnej Północy, ale na wsiach Globalnego Południa. Dzięki wsparciu zagranicznych donorów, jak również coraz częściej na zasadach komercyjnych, wprowadzane są m.in. technologie energii słonecznej umożliwiające elektryfikacje afrykańskich wiosek. W Tanzanii tylko ok. połowa mieszkańców kraju ma dostęp do energii elektrycznej. Dzięki upowszechnieniu energii solarnej z roku na rok dostęp do prądu zyskują kolejni mieszkańcy kraju. Energia solarna, nie tylko przeciwdziała rosnącemu zanieczyszczeniu Afryki, ale też jest stymulatorem zmian społecznych, gospodarczych, przyczynia się do redukcji ubóstwa i rozwoju przedsiębiorczości, ułatwia dostęp do edukacji, czy poprawia jakość opieki zdrowotnej.