Fundacja HumanDoc prowadzi działalność wydawniczą.
W 2014 roku wydaliśmy 4 filmy z audiodeskrypcją do następujących filmów i bajek w ramach szkolenia z technik audiodeskrypcji na Białorusi:
1. Podróż w reżyserii Dariusza Glazera
2. Zasady gry w reżyserii Wojciecha Jagiełły
3. Піліпка (Pilipka)
4. Ясный сокол (Yasny Sokol)