W 2017 roku Fundacja HumanDoc zrealizowała pierwszy moduł projektu pt. „Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy w Gruzji”. Jest to kontynuacja idei projektu z 2016 roku, rozszerzona o dodatkowe regiony zachodniej Gruzji tj. Górna Swanetia, Guria oraz Samcche-Dżawachetia.
Władze Gruzji od kilku lat aktywnie działają na rzecz zmian w prawodawstwie dot. przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy. Niestety za działaniami legislacyjnymi nie idzie wystarczające wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Celem naszego projektu było wypełnienie tej luki.

Wspólnie z gruzińskim partnerem, Stowarzyszeniem Merkuri wyremontowaliśmy i otworzyliśmy pierwsze w  zachodniej Gruzji schronisko dla ofiar przemocy domowej w mieście Zugdidi . Do tej pory w pół milionowym regionie Samegrelo nie było ani jednego ośrodka profesjonalnie i długofalowo pomagającego kobietom i  dzieciom doświadczającym przemocy domowej.
Przygotowaliśmy zbiórkę crowdfundingową „Razem dla kobiet i dzieci w Gruzji” www.polakpotrafi.pl/projekt/gruzja. Dzięki wsparciu internautów zebraliśmy dodatkowe środki na wyposażenie schroniska.

Przeprowadziliśmy także serię szkoleń dla grup zawodowych spotykających się w swojej codziennej pracy z  przemocą wobec kobiet i dzieci. Szkoliliśmy m.in. policjantów, nauczycieli i psychologów.

W kilkudziesięciu szkołach zorganizowaliśmy akcje z udziałem uczniów, ich rodziców i lokalnej społeczności. Miały one na celu zwiększenie świadomości dot. przemocy i wiedzy nt. swoich praw i możliwości otrzymania pomocy.

Stowarzyszenie Merkuri prowadziło regularne spotkania grupy wsparcia tzw. Klubu Kobiet, a także zorganizowało kursy zawodowe dla kilkunastu pań doświadczających przemocy, które pragnęły usamodzielnić się ekonomicznie od swoich oprawców lub rodzin.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

O problemach gruzińskich kobiet opowiadają działaczki partnerskiego Stowarzyszenia „Merkuri” z Zugdidi.