W latach 2017 – 2018 Fundacja HumanDoc będzie realizowała projekt pt. „Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy w Gruzji”. Jest to kontynuacja idei zeszłorocznego projektu rozszerzona o dodatkowe regiony zachodniej Gruzji tj. Górna Swanetia, Guria oraz Samcche-Dżawachetia. W ramach programu przewidziano kompleksowe działania mające na celu systemową zmianę w podejściu do kwestii przemocy domowej, wśród policjantów, nauczycieli, lekarzy, a także powstanie schroniska dla ofiar przemocy. Dodatkowo przeprowadzone zostaną kursy zawodowe mające pomóc kobietom- ofiarom przemocy usamodzielnić się poprzez zwiększenie kwalifikacji i znalezienie nowej pracy dzięki, której będą mogły uniezależnić się od oprawcy.