Fundacja HumanDoc istnieje od 2010 roku. Jest organizacją zrzeszającą politologów, analityków stosunków międzynarodowych, socjologów i kulturoznawców, a także byłych dyplomatów, których celem jest analizowanie oraz śledzenie procesów geopolitycznych i sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej na obszarze byłego ZSRR oraz Bliskiego Wschodu pod kątem szeroko rozumianego kontekstu międzynarodowego i globalnego oraz kwestii bezpieczeństwa energetycznego.

Fundacja dysponuje profesjonalnym zapleczem eksperckim, które łączy w sobie mocne podstawy teoretyczne i wiedzę merytoryczną oraz praktykę wieloletniej pracy, działania i doświadczenia w krajach regionu.

Do tej pory z powyższych usług konsultacyjno-analitycznych korzystały organizacje pozarządowe, dyplomaci, prywatne firmy, a także stacje telewizyjne i producenci filmowi. Organizacja regularnie współpracuje z polskimi organami administracji publicznej tj. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Senat RP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ambasady RP.

Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, a także specjalistycznej wiedzy łączącej różne dziedziny nauki oraz gospodarki oferujemy opracowanie wieloaspektowych, profesjonalnych analiz i raportów obejmujących obszar byłego ZSRR oraz Bliskiego Wschodu.