2013

  • Reportaż z Ugandy zwraca uwagę na problem występujący w części krajów afrykańskich, polegający na nienadążaniu powstawania nowych miejsc pracy za równoległym wzrostem ludności. Dzieje się tak, co przyznają sami Afrykańczycy, pomimo niezaprzeczalnych sukcesów tych krajów w innych dziedzinach, np. poprawie opieki zdrowotnej społeczeństwa i ograniczenia epidemii AIDS.

  • Dokumenty koncentruje się na problemach związanych z szybkiej migracji Afrykanów do najbliższej części Europy – Malta, jednakże zarówno maltański i Afrykanie zmierzyć się z wieloma problemami.

  • Reportaż z Kirgistanu, pokazuje jak wygląda życie, gdy 40% ludności kraju pozbawiona jest dostępu do czystej wody i co może oznaczać zabieranie sobie wody w regionach przygranicznych.

  • Reportaż z Malediwów wskazuje na walkę człowieka toczoną z podnoszącym się stale lustrem oceanu. Jako jej przykład podano wybudowaną – wyższą od naturalnych – sztuczną wyspę. Ale, czy wszystkich wyspiarzy Oceanu Indyjskiego, czy Pacyfiku, uda się przenieść na sztuczne wyspy?

  • Reportaż pokazuje trwające wciąż w Czarnobylu (Ukraina) i w jego okolicach skutki awarii elektrowni atomowej oraz wysiłki zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków radioaktywności.