Białoruś

  • Na Białorusi Fundacja HumanDoc działa od 2014 roku. Zrealizowano wtedy pierwszy projekt dot. wprowadzenia audiodeskrypcji w ramach programu „Polska Pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Audiodeskrypcja (AD) jest techniką, która za pomocą opisu słownego udostępnia osobom niewidomym i słabowidzącym odbiór wizualnej twórczości artystycznej oraz pozwala na spotkanie ze sztuką, kulturą i informacją. Dzięki dodatkowym komentarzom słownym […]

  • W 2016 roku rozpoczęliśmy cykl warsztatów z audiodeskrypcji oraz napisów dla niesłyszących w Mińsku na Białorusi. Projekt o nazwie Rozwój techniki dostosowywania informacji i sztuki do potrzeb osób niewidomych i niesłyszących na Białorusi jest kontynuacją i rozwinięciem projektu z 2014 r., który wprowadził na Białorusi technikę audiodeskrypcji (AD), tj. dostosowywania materiałów informacyjnych i kulturalnych do […]

Copyright © 2010 - 2016 · All Rights Reserved · FUNDACJA HumanDOC
Created by Agencja Reklamowa - Tina Design Martyna Kociak