Gruzja

  •   Projekt „Wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy w Gruzji współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.