banner-edukacja1

Problemy Globalnego Południa, choć wydają się dotyczyć świata odległego, patrząc z perspektywy polskiego obserwatora, to problemy każdego z nas. Bo świat jest jak jedno wielkie naczynie połączone i konsekwencje naszych wyborów i naszych decyzji, naszego działania lub zaniechania, wrócą do nas, tak jak dziś wracają odbite w globalnym ociepleniu czy zalewie plastiku.

Działania na rzecz Globalnego Południa są w istocie działaniami na rzecz nas samych z przyszłości. Fundacja HumanDOC dostrzegając tę szeroką perspektywę, angażuje się w projekty przekładające się na realne działanie. Jednym z nich jest „Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii”.

Zobacz, zrozum, działaj!
Fundacja HumanDoc od lat współpracuje z dziennikarzami i mediami w Polsce, starając się zbalansować i uzupełnić informacje podawane w mediach mainstreamowych dotyczące problemów i wyzwań globalnych, współczesnych konfliktów, życia w krajach Globalnego Południa. Od lat wspólnie z wybranymi redakcjami produkujemy reportaże telewizyjne i internetowe, które można zobaczyć m.in. na naszym kanale na YouTube: HumanDoc TV, działając tym samym na rzecz podnoszenia świadomości Globalnego Południa.
Teraz idziemy o krok dalej. Razem z wykładowcami z Uniwersytetu Opolskiego stworzyliśmy innowacyjne w Polsce specjalności, by już na poziomie edukacji uczulać studentów na problemy Globalnego Południa.

Efekty?

Już od 2019 roku studenci Politologii będą mogli wybrać specjalność Global Studies, a studenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej
– Film i komunikacja w globalnym świecie.

Najważniejsze działania w projekcie w 2019 roku to:

  • Opracowanie i wydanie innowacyjnego, multimedialnego podręcznika, który ułatwi nauczanie różnorodnych tematów z zakresu edukacji globalnej i problematyki tzw. Globalnego Południa na studiach humanistycznych.
  • Zorganizowanie konferencji naukowej, której osią będą tematy związane z Globalnym Południem, a także nowe specjalności i wydany podręcznik.
  • Kampania informacyjno-promocyjna ukazujące efekty naszych działań.

Czym są tworzone przez nas specjalności?

Programy specjalności uwzględniają najważniejsze kwestie dotyczące problemów globalnych jak np. problem wody oraz żywności czy problematykę zrównoważonego rozwoju z perspektywy nauki o polityce, oraz nauki o mediach, jak i specyfikę regionalną, odnoszoną głównie do obszarów tzw. Globalnego Południa.

Jak działamy?

Chcemy, aby nowe specjalizacje prowadzone były na jak najwyższym poziomie, dlatego zorganizowaliśmy szereg działań mających na celu doszkolenie kadry akademickiej, która stworzyła nowe siatki programowe i która będzie prowadziła zajęcia z nowych przedmiotów.

Działania podjęte do tej pory

Jesienią przeprowadziliśmy cykl spotkań i warsztatów z praktykami pracującymi w krajach Globalnego Południa. Uczestnicy spotkań mieli szansę posłuchać i porozmawiać m.in. z ikoną zaangażowanego dziennikarstwa, Janem Mikrutą – korespondentem wojennym i gospodarzem programu z zakresu publicystki międzynarodowej pt. „Dzień na świecie” oraz Maciejem Dachowskim – dyplomatą, pracownikiem organizacji międzynarodowych, aktualnie pracującym w misji UNAMA w Afganistanie.

W listopadzie 2018 roku kadra akademicka z bliska poznała warunki życia różnych klas społecznych na wyjeździe studyjnym do Jordanii. Wizyta w obozie dla uchodźców w Zaatari, poznanie lokalnych organizacji pracujących z uchodźcami miejskimi, spotkanie na Uniwersytecie w Ammanie oraz ze specjalistą do spraw mniejszości uchodźczych, to tylko część doświadczeń, które razem z zagłębieniem w literaturę wpłynęły na treść nowych specjalności.

Nowy program został skonfrontowany na wyjeździe studyjnym do NLA University College w Kristiansand w Norwegii. Norwescy wykładowcy podzielili się swoim doświadczeniem w tworzeniu i prowadzeniu podobnego typu studiów. Dodatkowym efektem wyjazdu było nawiązanie współpracy z norweską uczelnią.

Nasi Donorzy

Projekt „Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii” współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.


logo-polska-pomoc
Projekt współfinansowany w ramach programu
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.