Ważną częścią działalności fundacji są projekty pomocy rozwojowej finansowane przez MSZ RP w ramach programu Polska Pomoc. Realizowane one są w Gruzji, Białorusi i Ukrainie i dotyczą ważnych aspektów i problemów życia społecznego. Dzięki znajomości lokalnych uwarunkowań oraz współpracy z miejscowymi partnerami nasze projekty są nowatorskie i innowacyjne. Wprowadzamy mechanizmy, które pozwalają na stałe i systemowe zmiany w obszarach naszej działalności. Realizacja projektów jest bardzo wysoko ocenia zarówno przez polskich ekspertów jak i lokalne środowiska.

Projekty: