Absolwent Socjologii ze specjalizacją „Komunikacja Społeczna” na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracował w Polskim Radiu Euro (obecnie IV Program Polskiego Radia) gdzie zajmował się realizacją wywiadów oraz montażem form dźwiękowych. Kilkakrotnie uczestniczył w programach Erasmus Plus takich jak „Acting Youth Employment”. Miłośnik podróży po Kaukazie. Od 2015 roku łączy pasję z życiem zawodowym współrealizując z Fundacją Humandoc projekty w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na terytorium Gruzji.