Tomasz Wodzyński jest byłym dyplomatą, menadżerem projektów, absolwentem międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował zarówno w sektorze publicznym, jak i pozarządowym, realizując z powodzeniem przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej, pomocy rozwojowej, praw człowieka, wspierania demokracji oraz dyplomacji publicznej i ekonomicznej. Przez ponad 12 lat pracował w polskich placówkach zagranicznych i organizacjach międzynarodowych (Freedom House, Greenpeace) w Polsce, w Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych, zarządzając dużymi projektami oraz wielokulturowymi zespołami. Jego zainteresowania zawodowe ogniskują się wokół stosunków międzynarodowych, globalnej pomocy rozwojowej i praw człowieka oraz dyplomacji publicznej.