KLAUZULA RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja HumanDoc z siedzibą w Opolu, ul. Jana Kropidły 8a/10, 45-092 Opole;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:
a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych, Fundacja HumanDoc, ul. Jana Kropidły 8a/10, 45-092 Opole,
b) e-mail: humandoc@humandoc.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu:
a) przeprowadzenia procedur w zakresie m.in. konkursów i zbiórek ogłaszanych na stronach internetowych i społecznościach Fundacji HumanDoc, selekcji prac, zlecania i rozliczania zleconych prac, oraz w celu prowadzenia korespondencji, marketingu i promocji działań.
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie zawarcia umowy o realizację ww. czynności.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją konkursu/zbiórki/podpisania umowy, tj. do ostatniego dnia roku kalendarzowego, licząc 5 lat od roku, w którym otrzymaliśmy Pani/Pana dane..
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania w Fundacji HumanDoc z siedzibą w Opolu, ul. Jana Kropidły 8a/10, 45-092 Opole;
8) Zebrane dane nie są profilowane i będą przechowywane do czasu zgłoszenia prośby o ich usunięcie przez Panią/Pana – wycofania zgody.
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy prawa.

PLIKI COOCKIES

1. Serwis w sposób automatyczny zbiera informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko