Afganistan – nowe technologie w służbie włączania społęcznego

Proces włączenia do społeczeństwa uchodźców z innego obszaru kulturowego staje się możliwy dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii.  

Fundacja HumanDoc otrzymała wsparcie na poprowadzenie dwóch projektów dotyczących budowy prototypów innowacyjnych rozwiązań pomagających we włączaniu mniejszości Afgańskich uchodźców do spoleczeństwa polskiego.

Po przejęciu przez talibów władzy w Kabulu w 2021r. do Polski ewakuowano niemal tysiąc Afgańczyków. W ciągu kilku godzin musieli spakować się w jedną walizkę i przedrzeć na lotnisko. Wsiedli do samolotu, który co prawda uratował im życie, ale jednocześnie wyrwał z korzeniami i przerzucił na ziemię, w której nie bardzo wiedzą, jak je mają na nowo zapuścić. Mówią w języku dari, nietłumaczonym na polski przez żaden translator. Spora część z nich jest niepiśmienna i nigdy wcześniej nie była w Europie. Fundacja HumanDoc tworzy w właśnie wortal informacyjny i aplikację “Mokamila”, która ułatwi afgańskim uchodźcom komunikację i adaptację w Polsce. 

Izabela Żbikowska

HumanDoc

Prototyp innowacji społecznej numer 1 

Aplikacja “Mokamila” to intuicyjny komunikator umożliwiający Afgańczykom porozumiewanie się z Polakami.  Znajdują się w niej słowa i zwroty podzielone na sekcje tematyczne związane z różnymi dziedzinami życia społecznego np. zdrowie, edukacja, praca, sprawy urzędowe, itp. Oprócz wyrazów w języku dari i ich polskich odpowiedników, są tam również piktogramy dla niepiśmiennej części społeczności afgańskiej. 

Aplikacja działa w dwóch najpopularniejszych systemach operacyjnych: Android i iOS. Można z niej korzystać również w trybie offline, co oznacza, że odbiorcy mają dostęp do praktycznej bazy słówek i obrazków w każdym momencie.  

Dzięki doświadczeniu pracowników HumanDoc, którzy są od wielu miesięcy zaangażowani w pomoc afgańskim uchodźcom, zespołowi IT oraz badaniom focusowym na grupie, która docelowo będzie korzystać z aplikacji, tworzymy słownik najbardziej potrzebnych wyrażeń, tak prosty w obsłudze, że mogą z niego korzystać nawet dzieci. 

To innowacyjne rozwiązanie będzie można w przyszłości zastosować dla każdej grupy, która jest wykluczona z życia społecznego z powodu bariery komunikacyjnej lub odmiennych doświadczeń kulturowych. 

 

Prototyp innowacaji społecznej nr 2

Wortal informacyjny dla Afgańczyków w Polsce 

Koncepcja stworzenia tematycznego portalu zawierającego pakiet praktycznych informacji, dzięki którym uchodźcy poznają i zrozumieją panujące w Polsce realia, zrodziła się w wyniku doświadczeń pracowników HumanDoc w opiece nad ewakuowanymi Afgańczykami.  

Zorientowaliśmy się, że w ich przypadku standardowe informacje przekazywane migrantom nie spełniają swojej roli, bowiem nie uwzględniają kontekstu kulturowego. Na przykład, objaśnienia o “prawach osoby ubezpieczonej”, jakie można znaleźć w folderach urzędu d.s. cudzoziemców, są dla Afgańczyków nieczytelne, ponieważ w ich kraju nie ma powszechnego systemu ubezpieczeń. 

Z jednej strony nasz wortal tłumaczy afgańskiemu użytkownikowi w prosty sposób daną informację oraz podpowiada mu, co można z nią z robić. Z drugiej – dostarcza polskim specjalistom (lekarzom, prawnikom, urzędnikom) niezbędną wiedzę dotyczącą np. afgańskiego systemu opieki zdrowotnej lub obyczajów. W ten sposób obie strony są przygotowane na przebieg konkretnego spotkania a świadomość możliwych zdarzeń eliminuje niepotrzebne napięcia i w konsekwencji ułatwia integrację afgańskiej społeczności. 

Materiały, które znajdują się w wortalu, są opracowane w języku dari przez specjalistów świadomych rozdźwięku między kulturą europejską a afgańską. Zagadnienia są podzielone na sekcje tematyczne odpowiadające najpopularniejszym obszarom z życia społecznego, jak np.: 

  1. a) system edukacji w Polsce 
  2. b) system opieki zdrowotnej 
  3. c) rynek pracy
  4. d) formalności: urząd, bank, służby bezpieczeństwa, itp.
  5. e) życie codzienne w Polsce 
  6. f) prawa obywatelskie w Polsce- podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia, obowiązków posiadania dokumentów osobistych, itp.

Powyższe informacje są zgrupowane w pakiety możliwe do pobrania na telefon tak, że można je odtworzyć w trybie offline (na przykład podczas wizyty w urzędzie). 

Siłą zaproponowanego przez Fundację HumanDoc projektu jest fakt, że struktura wortalu stanowi idealny punkt wyjścia dla innych tego typu baz informacji. 

 

Projekty grantowe: Inkubator Włączenia Społeczego, współfinansowane są ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014- 2020.

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US