Nasze osiągnięcia

Nasze projekty wprowadzają innowacyjne rozwiązania systemowe
i są docenianie przez polskie i zagraniczne podmioty

Działania na rzecz wzmocnienia systemu ochrony ofiar przemocy domowej w Gruzji
opisano jako dobrą praktykę w raporcie
OECD z 2018 roku

Projekt skierowany do osób niewidomych
w krajach postsowieckich
został uznany przez Fundusz Wyszehradzki
Projektem Roku 2018 

Opracowanie nowych modułów kształcenia na Uniwersytecie Opolskim władze uczelni uznały za wprowadzający modelowe rozwiązania w zakresie rozwoju programów nauczania

Projekt „Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu edukacji studentów dziennikarstwa i politologii” została nominowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do ogólnoeuropejskiego programu GENE Global Education Award 2020/2021 , jako przykład dobrych/ inspirujących praktyk w zakresie edukacji globalnej w Polsce

Specjalność Global Studies na kierunku Politologia Uniwersytetu Opolskiego – rezultat projektu “Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu edukacji studentów dziennikarstwa i politologii” uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC

Projekt „Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC” została nominowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do ogólnoeuropejskiego programu
GENE Global Education Award 2020/2021 , jako przykład dobrych/ inspirujących praktyk w zakresie edukacji globalnej
w Polsce

przeszkolonych psychologów, lekarzy, policjantów, nauczycieli i uczniów w kwestiach dt. przemocy domowej w Gruzji

widzów na pokazach online gromadzi Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC

wpieramy 4 ośrodki dla osób głuchoniewidomych w Gruzji. Nasze działania pomocowe i edukacyjne w tym zakresie dotarły do ponad miliona osób.