Zwiększamy świadomość społeczną, wiedzieć więcej to móc więcej

Fundacja humanDoc

Fundacja HumanDoc zajmuje się tworzeniem innowacyjnych i skutecznych rozwiązań systemowych. Działamy w Polsce i za granicą. Wspomagamy państwa rozwijające się, wspieramy system edukacji, udzielamy pomocy humanitarnej, pomagamy realizować politykę społeczną.
Widząc realne efekty naszych działań, z jeszcze większą śmiałością wcielamy w życie kolejne koncepcje.
Wiemy, że możemy zrobić jeszcze więcej.

Humandoc mapa świata

lat doświadczenia w skutecznej realizacji projektów

państw, w których działamy i niesiemy pomoc

partnerów - nie jesteśmy sami budujemy sieci wsparcia

Projekty

Celem naszych działań jest uzupełnienie luk systemowych, dlatego działamy w nieograniczonej skali. Zarówno na poziomie koncepcji projektowych, jak i szerokości geograficznej. Realizujemy projekty z zakresu pomocy rozwojowej i humanitarnej, edukacji globalnej oraz prowadzimy działalność w obszarze produkcji filmowej i telewizyjnej.

Polsko-Białoruskie Centrum Wsparcia i Integracji / Польска-Беларускі Цэнтр Падрымкі і Інтэграцыі

Polsko-Białoruskie Centrum Wsparcia i Integracji to miejsce, które świadczy kompleksowe usługi informacyjno-wspierające dla Białorusinów przybyłych i przybywających z powodów politycznych do Polski.

Польска-Беларускі Цэнтр Падрымкі і Інтэграцыі – гэта месца, якое прадстаўляе комплекс інфармацыйна-дапаможных паслуг для беларусаў, якія прыехалі і прыязджаюць у Польшчу па палітіычных прычына

COVID-19 w Polsce: Nie dla wszystkich dom jest bezpiecznym schronieniem

Z całej Polski docierały do nas niepokojące informacje o negatywnych skutkach izolacji, która z jednej strony powoduje poczucie bezkarności u sprawców przemocy domowej, a z drugiej, przez frustrację, sprawia, że do przemocy domowej dochodzi w domach, które wcześniej nie doświadczały tego problemu.

Nowy dom – schronisko dla kobiet i dzieci w Gruzji

W Gruzji, kraju tak chętnie odwiedzanym przez polskich turystów, jeszcze w 2016 roku 25 kobiet zginęło w wyniku stosowania przemocy domowej.

W ciszy i w ciemności -wspieramy osoby głuchoniewidome

Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest stracić wzrok? Nie słyszeć co się dzieje w naszym otoczeniu? Nigdy nie usłyszeć głosu mamy czy własnego dziecka? 

Innowacyjny projekt o edukacji globalnej dla polskich studentów

Celem edukacji globalnej jest nie tylko nauka faktów, ale też umiejętna analiza ogromnej ilości danych, łączenie faktów i całościowe spojrzenie na współczesny świat. 

Reportaże

Wiemy, jaką siłę oddziaływania ma obraz. Tworzymy zaangażowane reportaże, które poprzez emocje bohaterów kształtują postawy odbiorców. Pokazujemy świat różnorodny, skupiając się zarówno na kontekście lokalnym, jak  i globalnym.

Życie uchodźców w Jordanii

Kambodża – pracownicy przemysłu odzieżowego

Donorzy

Partnerzy