Robimy porządek
z przemocą domową.

Dołącz do nas!

O nas

HumanDoc to nowoczesna organizacja, która odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Zajmujemy się szeroko rozumianą pomocą humanitarną, rozwiązywaniem bieżących problemów społecznych oraz tworzeniem innowacyjnych koncepcji systemowych. 

Działamy od ponad dekady w Polsce i za granicą. Skutecznie współpracujemy z partnerami zarówno z sektora biznesowego, jak i z największymi organizacjami humanitarnymi. Jesteśmy cenieni za nasze zaangażowanie i elastyczność.

Nasze projekty rodzą się z realnych potrzeb. Potrafimy słuchać naszych beneficjentów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Dzięki temu szybko rozpoznajemy problem. Następnie nasz zaangażowany i profesjonalny zespół szuka najlepszych, „szytych na miarę” rozwiązań. Wreszcie, wspólnie z zaufanymi partnerami, którzy wspierają nas finansowo, wdrażamy w życie najbardziej śmiałe pomysły.

Humandoc mapa świata

lat doświadczenia w skutecznej realizacji projektów

państw, w których działamy i niesiemy pomoc

partnerów - nie jesteśmy sami budujemy sieci wsparcia

Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania systemowe w zakresie społecznym i na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Nasze projekty są docenianie przez polskie i zagraniczne podmioty

Działania na rzecz wzmocnienia systemu ochrony ofiar przemocy domowej w Gruzji
opisano jako dobrą praktykę w raporcie
OECD z 2018r

Projekt „Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu edukacji studentów dziennikarstwa i politologii”  został laureatem GENE Global Education Award 2020/2021 – to oznacza, że został on uznany za jeden z siedmiu najlepszych w skali całej Europy projektów w zakresie edukacji globalnej

 

Projekt skierowany do osób niewidomych
w krajach postsowieckich
został uznany przez Fundusz Wyszehradzki
Projektem Roku 2018 

 

Opracowanie nowych modułów kształcenia na Uniwersytecie Opolskim władze uczelni uznały za wprowadzający modelowe rozwiązania w zakresie rozwoju programów nauczania

Specjalność Global Studies na kierunku Politologia Uniwersytetu Opolskiego – rezultat projektu „Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu edukacji studentów dziennikarstwa i politologii” uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC

Projekt „Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC” została nominowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do ogólnoeuropejskiego programu
GENE Global Education Award 2020/2021 , jako przykład dobrych/ inspirujących praktyk w zakresie edukacji globalnej
w Polsce

Projekty

Celem naszych działań jest uzupełnienie luk systemowych, dlatego działamy w nieograniczonej skali. Zarówno na poziomie koncepcji projektowych, jak i szerokości geograficznej. Realizujemy projekty z zakresu pomocy rozwojowej, zrównoważonego rozwoju i edukacji globalnej.  Prowadzimy także działalność w obszarze produkcji filmowej i telewizyjnej.

Centra Integracji  

Integracja to zaangażowanie po obu stronach: migrantów i społeczności, która ich przyjmuje. Stworzyliśmy “dach”, pod którym ten proces się odbywa.  

Centrum Wsparcia Prawnego i Zawodowego 

Od wybuchu wojny do Warszawy przybyło kilkaset tysięcy Ukraińców. Podpowiadamy im, jak rozpocząć nowe, godne życie.  

Edukacja z zakresu mechanizmów przemocy domowej dla studentów prawa

Dzięki edukacji przyszłych środowisk prawniczych możliwa będzie gruntowna reorganizacja środowiska wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim chodzi o to, by można było identyfikować ofiary i zajmować się nimi taktownie, z szacunkiem, w sposób profesjonalny i niedyskryminacyjny.

Misja Ukraina -Ми з вами!

W tym czasie, gdy my śledzimy zdjęcia z ataków i wjazd czołgów nasi przyjaciele – pracownicy lokalnych organizacji na Ukrainie ewakuują dzieci i osoby starsze z atakowanych terenów.

POTRZEBUJĄ NASZEJ POMOCY

Ekoaplikacja – poznaj ekosystemy Krainy Wielkich Jezior z Krystyną Czubówną

Masowa turystyka przyczynia się do coraz większej degradacji środowiska.
A gdyby tak wyposażyć każdego turystę w osobistego, wirtualnego przewodnika, który pokaże nam piękno przyrody i powie, jak o nią dbać?

Zrównoważone jutro – projekt dla przyszłości (edukacji) w Polsce

Fundacja HumanDoc kontynuuje podnoszenie jakości kształcenia w Polsce w odniesieniu do kwestii najbardziej aktualnych w skali globalnej. Tym razem, wraz z partnerami merytorycznymi , tj. uczelniami wyższymi z Polski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Wrocławski i zza granicy (z Islandii i Norwegii), opracujemy nowy przedmiot z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Świat w zbliżeniu – Festiwal HumanDOC

Zrównoważony rozwój, prawa człowieka i … spokojnie, jeszcze zdążymy uratować świat – 25 najlepszych dokumentów czeka na widzów z Polski i to całkowicie za darmo – wystarczy wejść na vod.humandoc.pl i cieszyć się festiwalem we własnym domu.

COVID-19 w Polsce: Nie dla wszystkich dom jest bezpiecznym schronieniem

Z całej Polski docierały do nas niepokojące informacje o negatywnych skutkach izolacji, która z jednej strony powoduje poczucie bezkarności u sprawców przemocy domowej, a z drugiej, przez frustrację, sprawia, że do przemocy domowej dochodzi w domach, które wcześniej nie doświadczały tego problemu.

Nowy dom – schronisko dla kobiet i dzieci w Gruzji

W Gruzji, kraju tak chętnie odwiedzanym przez polskich turystów, jeszcze w 2016 roku 25 kobiet zginęło w wyniku stosowania przemocy domowej.

W ciszy i w ciemności -wspieramy osoby głuchoniewidome

Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest stracić wzrok? Nie słyszeć co się dzieje w naszym otoczeniu? Nigdy nie usłyszeć głosu mamy czy własnego dziecka? 

Innowacyjny projekt o edukacji globalnej dla polskich studentów

Celem edukacji globalnej jest nie tylko nauka faktów, ale też umiejętna analiza ogromnej ilości danych, łączenie faktów i całościowe spojrzenie na współczesny świat. 

Reportaże

Wiemy, jaką siłę oddziaływania ma obraz. Tworzymy zaangażowane reportaże, które poprzez emocje bohaterów kształtują postawy odbiorców. Pokazujemy świat różnorodny, skupiając się zarówno na kontekście lokalnym, jak  i globalnym.

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US