Kim jesteśmy

Zespół HumanDoc składa się z kilkudziesięciu stałych pracowników oraz wolontariuszy i ekspertów. To osoby pochodzące z różnych krajów, nierzadko uchodźcy. Mówimy wieloma językami. Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami wyznaczonymi przez największe międzynarodowe organizacje humanitarne. Działamy stacjonarnie w Warszawie i Opolu, mobilnie w całej Polsce i zdalnie – w różnych częściach globu.

Naszą pasją jest zmienianie świata na lepszy!

Rada fundacji

Edyta Tyc

Edyta Tyc

Na co dzień Przewodnicząca Zarządu Fundacji ICAD.
Wieloletnia działaczka w międzynarodowych organizacjach na terenie Polski i za granicą. Związana ze środowiskiem akademickim, ukończyła studia ekonomiczne, handlowe oraz pedagogiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Stypendystka programów międzynarodowych w Portugalii, Belgii i Niemczech.
Specjalistka ds. rozwoju ekonomicznego. Prowadziła badania w Ameryce Południowej oraz Afganistanie. Pracując na rynku rozwojowym realizowała analizy ekonomiczne, marketingowe oraz projekty rozwojowe. W sektorze rozwojowym pracowała bezpośrednio z USAID-United States Agency for International Development, EUPOL-European Union Police Mission in Afghanistan, CFLI-Canada Fund for Local Initiatives in Afghanistan czy PRT-Provincial Reconstruction Team. Współpracowała z organizacjami z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Azji.
Maciej Dachowski

Maciej Dachowski

Na co dzień oficer polityczny Biurze ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi i Radykalizacji w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. 
Zajmuje się koordynacją pracy biura w kwestiach programowych i raportowania, odpowiada również za tworzenie i zarządzanie systemem zbierania, analizowania i przetwarzania informacji.
Wcześniej pracował jako oficer polityczny do spraw regionalnych w Misji ONZ w Afganistanie (UNAMA), będąc jednocześnie doradcą ds. współpracy regionalnej w zespole zajmującym się koordynacją rozmów pokojowych.
Z kolei jako szef Departamentu Polityczno-Wojskowego w Centrum OBWE w Biszkeku nadzorował projekty związane z reformą sektora bezpieczeństwa w Kirgistanie oraz regionalne inicjatywy w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.
Pełnił także funkcję doradcy politycznego Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Południowego Kaukazu i Kryzysu w Gruzji.

Zespół

Urszula MARTYNISZYN

Urszula MARTYNISZYN

Prezeska Zarządu

Absolwentka medioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Reżyserka filmowa, producentka, montażystka. Absolwentka Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Współpracowała z TVN, TVN Discovery Historia, TVP Kultura i TVP INFO w zakresie realizacji i produkcji filmowej. Realizowała i koprodukowała filmy dla największych stacji TV w Polsce.

 

STANISŁAW JAN BRUDNOCH

STANISŁAW JAN BRUDNOCH

Dyrektor Wykonawczy

Studiował na Instytucie Wschodnim UAM w Poznaniu, zajmował się analityką wydarzeń na Kaukazie Południowym oraz w Europie Wschodniej dla Instytutu Druckiego – Lubeckiego (2012/2013), stypendysta Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na Erywańskim Uniwersytecie Państwowym (2012), lektor języka polskiego oraz tłumacz w Polskim Centrum Kultury w Kaliningradzie

MEGI BIBILURI

MEGI BIBILURI

Szefowa działu opieki wsparcia uchodźców i działu programów kaukaskich

Założycielka gruzińskiego Stowarzyszenia Most Przyjaźni „Kartlosi” działającego na rzecz pojednania gruzińsko – osetyjskiego. Od 12 lat aktywnie działa w sektorze pozarządowym i jest autorką dziesiątek projektów. Założycielka i mediatorka gruzińskiego Centrum Mediacji,. Autorka książki „The Other picture of war” portretującej wojnę gruzińsko-rosyjską z 2008 r.

Anna Stężały

Anna Stężały

Szefowa centrum integracji Ozimska 8 i regionalnego programu wsparcia dla uchodźców

Absolwentka historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez wiele lat działała we wrocławskich grupach nieformalnych, głównie związanych z kulturą i ochroną praw człowieka. Koordynowała program Erasmus na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a jako nauczycielka była liderką nagradzanych projektów uczniowskich.

Ałła Maievska

Ałła Maievska

Szefowa centrum prawnego dla uchodźców w Warszawie

Ekspertka z zakresu praw podstawowych, a także prawa migracyjnego i azylowego. Autorka  licznych publikacji, w tym dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Trenerka prowadząca warsztaty z zakresu komunikacji i adaptacji kulturowej cudzoziemców. Obroniła doktorat w Instytucie Naukowo-Badawczym Prawa Prywatnego i Przedsiębiorczości APN Ukrainy w Kijowie.

Dominika Springer

Dominika Springer

Członkini Zarządu

Absolwentka stosunków międzynarodowych o specjalności wschodniej oraz mediacji i rozwiązywania konfliktów społecznych. Pracowała m.in. w Rosji, Gruzji, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Kirgizji, Tadżykistanie, Afganistanie, Białorusi, Bałkanach oraz krajach UE. Przez kilka lat pracowała jako dziennikarz, wydawca, korespondent zagraniczny i wojenny w programach informacyjnych Telewizji Polsat. Następnie rozpoczęła współpracę z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi. Pracuje jako wykładowca.

IZABELA ŻBIKOWSKA

IZABELA ŻBIKOWSKA

Szefowa programu edukacja i innowacje społeczne

Absolwentka psychologii społecznej i studiów podyplomowych z psychologii śledczej. Ukończyła kursy mediacji i mediacji rodzinnych. Przez ponad dziesięć lat pracowała jako dziennikarz. Współpracowała m.in. z „Dużym Formatem”, „Wysokimi Obcasami” i działem codziennego reportażu, „Witamy w Polsce”. Pracuje jako wykładowca.

Karolina Zagórska

Karolina Zagórska

Szefowa centrum integracji dla uchodźców w Warszawie

Posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań społecznych i koordynowaniu przedsięwzięć w obszarze humanitarnym, biznesowym i edukacyjnym. Brała udział w projekcie rozwojowym dotyczącym profesjonalizacji spółdzielni rolniczych w Palestynie. Z kolei w Gruzji wspierała inicjatywę, której celem była ocena infrastruktury przedszkolnej pod względem jej przygotowania na klęski żywiołowe i pożary.

Aleksandra Kmak-Pamirska

Aleksandra Kmak-Pamirska

Koordynatorka projektów

Od kilkunastu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Koordynuje projekty edukacyjne, kulturowe, społeczne i obywatelskie, opracowuje merytorycznie, rozlicza i monitoruje projekty realizowane przez NGO w Polsce i krajach ościennych. Doktor nauk humanistycznych, absolwentka religioznawstwa i europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat pracowała naukowo i jako wykładowca w kraju i za granicą.

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US