Zrozumieć mechanizmy przemocy domowej - interdyscyplinarny kurs akademicki im. Barbary Leszczyńskiej

Interdyscyplinarny kurs akademicki im. Barbary Leszczyńskiej

Moduły

Moduł 1

Czym jest przemoc w rodzinie

Moduł 2

Profil psychologiczny osób doświadczających przemocy

Moduł 3

Przemoc wobec starszych i niepełnosprawnych

Moduł 4

Przyczyny zachowań przemocowych w rodzinach

Moduł 5

Skutki przemocy dla osób doświadczających, świadków i stosujących przemoc

Moduł 6

Dziecko – najwrażliwszy uczestnik postępowania

Moduł 7

Dziecko lub nastolatek – świadek

Moduł 8

Pomoc osobie doświadczającej przemocy

Moduł 9

Odpowiedzialność prawna sprawców przemocy

Moduł 10

Niebieska Karta, Grupa robocza i Zespół interdyscyplinarny

Moduł 11

Usunięcie sprawcy przemocy z miejsca zamieszkania

Moduł 12

Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie

Moduł 13

Prawo rodzinne i karne w kontekście przemocy domowej

Moduł 14

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Moduł 15

Jak przygotować klienta do działań sądowych 

Moduł 16

Test sprawdzający

Donator

Partnerzy

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US