Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI HUMANDOC

Fundacja HumanDoc została powołana do życia w 2010 roku przez Mateusza Mularskiego, Urszulę Laskowską oraz Dominikę Springer, i konsekwentnie realizuje postawione sobie cele edukacyjne w Polsce oraz działa na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych i globalnych.
Przejrzystość naszych działań jest dla nas jedną z najważniejszych zasad, dlatego chcemy Cię poinformować w jakim celu potrzebujemy Twoich danych osobowych, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie przysługują Ci prawa dotyczące Twoich danych.

Zapewniamy, że wdrożone przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne gwarantują wysoki standard ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia nasze podejście i praktyki związane z ochroną danych osobowych. W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania poniższej polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Jesteśmy głęboko wdzięczni za wsparcie i każdą współpracę.

Kto jest administratorem i inspektorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja HumanDoc z siedzibą w Opolu, przy ul. Baczyńskiego 15, 45-523 Opole, identyfikująca się numerami NIP: 5272622103, REGON: 142295548, KRS: 0000349151. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?          

Przetwarzamy różne kategorie danych osobowych w zależności od tego, w jaki sposób się z nami kontaktujesz lub w jaki sposób przekazujesz nam swoje darowizny.

Rodzaj interakcjiRodzaj przetwarzanych danychŹródło danych
Jeżeli jedynie odwiedzasz naszą stronę i przeglądasz jej treśćPodczas wizyty na stronach internetowych: www.humandoc.pl, automatycznie zbierane są dane techniczne dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego itp.Przetwarzamy dane osobowe zbierane przez pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies oraz danych, które są przez nie zbierane znajdziesz w ostatniej części naszej Polityki Prywatności poniżej.
Jeżeli przekazujesz nam darowiznęPrzetwarzamy między innymi następujące rodzaje danych osobowych: imię, drugie imię, nazwisko, pseudonim, płeć, email, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), telefon, datę urodzenia, numer konta bankowego, kwotę i informacje o przekazanej nam przez Ciebie darowiźnie.Dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy przekazujesz nam darowiznę, wpisując swoje dane na formularzu wpłaty na stronach: www.humandoc.pl  lub w formularzu przekazu pocztowego. Dane osobowe zbieramy na podstawie danych z przelewów bankowych, za pośrednictwem operatora płatności PayU, a także za pośrednictwem portalu Facebook, jeśli wziąłeś/wzięłaś udział w zbiórce zorganizowanej na www.facebook.com i Poczty Polskiej, jeśli przekazujesz nam darowiznę przekazem.
Jeżeli przekazujesz nam 1,5% swojego podatku dochodowego i wyraziłeś zgodę na przekazanie nam Twoich danych na formularzu PITPrzetwarzamy między innymi następujące rodzaje danych osobowych: imię, drugie imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania  (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego, kwotę oraz inne informacje o przekazanym 1,5% podatku, a także: imię, drugie imię, nazwisko, płeć i adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj) Twojego małżonka, jeżeli rozliczasz się razem z nim, oraz dane Urzędu Skarbowego, w którym rozliczasz PIT.Dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy przekazujesz nam 1,5% podatku, podając swoje dane w formularzu PIT-OP.
Dane te pozyskujemy na podstawie przekazanych nam informacji z Ministerstwa Finansów.
Jeżeli zapisałeś/zapisałaś się na nasz newsletterPrzetwarzamy Twój adres email, jeżeli zapisałeś się na newsletter na stronie www.humandoc.pl. Sprawdzamy także otwieralność przesyłanej Ci korespondencji, a także zbieramy informacje na temat klikanych przez Ciebie komunikatów, by jak najlepiej dopasować kolejne wysyłki do Twoich zainteresowań.Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – z okienka, w którym wpisujesz swój adres e-mail oraz za pomocą plików cookies.
Jeżeli zakładasz zbiórkę na FBW ramach zbiórki przetwarzamy Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz email.Dane pozyskujemy od portalu Facebook.

Informacje pozyskujemy również, kiedy dzielisz się nimi z nami podczas spotkań, rozmów telefonicznych, korespondując z nami mailowo, za pomocą naszej strony i w sposób tradycyjny.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji dokonywanych przez darczyńców darowizn na rzecz HumanDoc („dalej również: „Darczyńcy”), w tym darowizn finansowych za pośrednictwem stron: www.humandoc.pl, tradycyjnych przelewów bankowych, jak również zbiórek za pośrednictwem portalu Facebook, a także odpisów 1,5% podatku oraz przekazów pocztowych;
 • realizacji procesu przekazywanych przez Darczyńców darowizn rzeczowych oraz usług,
 • w zakresie niezbędnym do obsługi procesu księgowego i podatkowego w związku z dokonywanymi darowiznami lub świadczonymi usługami;
 • prowadzenia z Tobą komunikacji, w tym między innymi dziękowania Ci za okazane wsparcie, wysyłania życzeń  okolicznościowych czy zapraszania na wydarzenia organizowane przez Fundację HumanDoc,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Fundację HumanDoc, w tym informowania Cię o działaniach, które realizujemy dzięki Twojemu wsparciu (newsletter, korespondencja papierowa, rozmowa telefoniczna);
 • informowania Cię o bieżących potrzebach ludzi, którym Fundacja HumanDoc chce pomóc, i zachęty do włączenia się do tej pomocy poprzez wsparcie materialne, usługowe oraz aktywistyczne (newsletter, korespondencja papierowa, rozmowa telefoniczna);
 • tworzenia dla Ciebie korespondencji dopasowanej do Twoich zainteresowań i preferencji,
 • w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnych zobowiązań wynikających z zawartych umów z Darczyńcami indywidualnymi i biznesowymi, jak również z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • marketingu własnych działań, badania rynku i demograficznych oraz zachowań i preferencji osób korzystających z naszej strony, a także prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony, do personalizacji jej zawartości oraz zapewnienia sprawnego działania naszej strony www.humandoc.pl;
 • w celach statystycznych, aby optymalizować przyszłe działania związane z prowadzeniem stron internetowych lub planowania komunikacji reklamowej i obsługi darczyńcy.

Na jakiej podstawie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 • Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej również: ”RODO”) – w przypadku przetwarzania Twoich danych w określonych kanałach komunikacji z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych czy edukacyjnych (np. zgoda na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną na stronie www.humandoc.pl, w tym newslettera), a także w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie Fundacji HumanDoc Twoich danych osobowych, gdy przekazałeś Fundacji HumanDoc darowiznę w drodze 1,5% podatku dochodowego (zgoda jest umieszczona na formularzu PIT-OP),
 • Przetwarzamy Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowa darowizny rzeczowej czy pieniężnej, a także świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez prowadzenie konta na pomagamy.pl) lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • Przetwarzamy Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji HumanDoc zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie obowiązków względem nadzorującego nas ministra właściwego ds. zdrowia publicznego, czy też w celu wywiązania się z obowiązków wynikających między innymi z ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie czy przepisów podatkowych, jak również realizacji statutu Fundacji HumanDoc.
 • Na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest pozyskiwanie funduszy na działalność pożytku publicznego -w przypadku przetwarzania Twoich danych do kontaktu z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych (np. wysyłka komunikacji papierowej do Darczyńców), prowadzenie komunikacji z Tobą oraz zapewnienie sprawnego działania stron internetowych Fundacji HumanDoc.

Wyrażenie zgody na przekazanie Fundacji HumanDoc Twoich danych osobowych podanych na formularzu PIT-OP w związku z przekazaniem 1,5% podatku dochodowego jest dobrowolne i nie jest niezbędne do przekazania nam 1,5% podatku.
W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania darowizny za pośrednictwem naszych stron, jak również pośrednictwem innych portali, czy w celu zapisu na newsletter.
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Masz prawo również wnieść sprzeciw, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Możesz zawsze zrezygnować z newslettera wysyłając nam taką informację emailem na adres: humandoc@humandoc.pl lub klikając w link znajdujący się w treści newslettera.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli przekazałeś nam darowiznę (samodzielnie, poprzez PayU czy jako 1,5% podatku), jednak nie wyraziłeś zgody na przesyłanie Tobie przez nas korespondencji, Twoje dane osobowe przetwarzamy odpowiednio i w niezbędnym zakresie przez okres odpowiadający terminom wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ordynacji podatkowej, Ustawy o rachunkowości i Kodeksu Cywilnego (termin przedawnienia roszczeń).

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie Tobie naszej korespondencji, Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie takiej zgody lub też zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych.

Szczegółowe informacje o czasie przechowywania plików cookies znajdziesz w końcowej części niniejszej Polityki Prywatności.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, jak również dane osobowe Darczyńców, przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji HumanDoc usługi związane z funkcjonowaniem portalu Fundacji HumanDoc, a także realizacją i obsługą darowizn lub innego wsparcia na rzecz Fundacji HumanDoc.
Odbiorcą danych osobowych może być PayU S.A., któremu udostępniane są dane osobowe w związku z przekazywaniem darowizn na stronach: www.humandoc.pl. Dzięki współpracy z PayU S.A. możesz przekazać nam darowiznę w szybki, łatwy i bezpieczny sposób. W tym celu, Fundacja HumanDoc przekazuje Twoje dane osobowe do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. PayU jest niezależnym administratorem danych osobowych (PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań).

Ponadto, dane osobowe Darczyńców przechowujemy w specjalnie dedykowanych i gwarantujących bezpieczeństwo systemach, które wdraża i serwisuje dla nas firma Omega Enterprise Services sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy Al. Krakowskiej 61A, 05-090 Sękocin Nowy. Dzięki temu mamy pewność, że Twoje dane są chronione na każdym etapie ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać także naszym doradcom prawnym i podatkowym.
Adresy email naszych Darczyńców mogą być również udostępniane Facebook, Inc. w związku z wykorzystaniem narzędzia Facebook Audience Insights, w celach statystycznych i reklamowych, żeby uzyskać informacje o naszej grupie odbiorców. Proces ten nie identyfikuje konkretnych osób, lecz stanowi działanie statystyczne, i może przebiegać w następujący sposób:
1) import wybranych adresów e-mail osób, które dokonały wpłaty poprzez formularz na stronie internetowej www.humandoc.pl do narzędzia Facebook, Inc. o nazwie Facebook Audience Insights,
2) analiza zbiorczych danych nt. kont użytkowników w serwisie Facebook powiązanych z zaimportowanymi adresami e-mail. Dane te nie dotyczą poszczególnych osób, a jedynie prawidłowości występujących w całej grupie np. stosunek płci,
3) zlecenie serwisowi Facebook wyświetlania reklam kontom użytkowników w serwisie Facebook powiązanych z zaimportowanymi adresami e-mail,
4) zlecenie serwisowi Facebook znalezienie podobnych kont użytkowników do kont w serwisie powiązanych z zaimportowanymi adresami e-mail celem wyświetlenia im reklam.

Jakie narzędzia marketingowe wykorzystujemy?  

 • Celem efektywniejszego dotarcia do osób chcących wesprzeć naszą działalność wykorzystujemy na stronach: https://www.humandoc.pl/  Piksele Facebooka – narzędzie marketingowe dostarczane przez Facebook Inc. Piksel Facebook jest to kod umieszczony na powyższych witrynach, celem którego jest analiza ruchu internetowego użytkowników. Narzędzie to umożliwia nam następnie prezentowanie Tobie treści marketingowych na serwisie Facebook dotyczących naszej działalności. Korzystanie przez nas z Pikseli Facebooka odbywa się przy wykorzystaniu plików cookies. Jeżeli nie chcesz aby funkcjonalność Pikseli Facebook była wykorzystywana względem Ciebie, należy w preferencjach plików cookies wycofać zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies marketingowych.
 • Na naszych stronach internetowych korzystamy z narzędzi remarketingowych takich jak Google Analytics oraz Google Ads. Google Analitics umożliwia nam analizowanie Twojego ruchu na witrynach internetowych w celu personalizowania treści marketingowych. Jednocześnie korzystamy z usług remarketingowych Google Ads. Funkcja remarketingu Google Ads polega na rejestrowaniu Twojego ruchu na naszych witrynach, celem prezentacji treści reklamowych dotyczących naszej działalności na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych. W ramach korzystania z powyższych narzędzi marketingowych gromadzimy dane takie jak pliki cookies. Jeżeli nie chcesz podlegać opisanym powyżej funkcjonalnościom, należy w preferencjach plików cookies wycofać zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies marketingowych.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)?

Jeżeli siedziba podmiotu współpracującego z Fundacją HumanDoc znajduje się poza EOG może dochodzić do międzynarodowego transferu danych. Tego rodzaju transfer ma miejsce w ramach współpracy z dostawcami usług takich jak np. Google Analitics, Google Ads, Facebook Pixel. W takim przypadku dbając o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych wykorzystujemy różne mechanizmy transferu danych osobowych, w tym standardowe klauzule umowne.

Jakie są Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych – przysługuje Ci prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich, w tym otrzymania ich kopii, oraz uzyskania poszczególnych informacji np. na temat celów przetwarzania danych, na podstawie art. 15 RODO.
 • Prawo żądania sprostowania danych – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania czy uzupełnienia dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO.
 • Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, o ile prawo nie nakazuje nam dalszego ich przetwarzania lub nie występują inne przesłanki uniemożliwiające realizację żądania, na podstawie art. 17 RODO.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo do żądania od nas nieprzetwarzania Twoich danych w inny sposób niż tylko ich przechowywanie na czas rozpatrzenia przez nas Twojego innego żądania w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub innej preferowanej przez Ciebie formy, Twoich danych osobowych, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, na podstawie art. 20 RODO.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu – przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeśli przetwarzamy je na mocy naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, a także jeśli przetwarzamy je w celu marketingowym, na postawie art. 21 RODO.
 • Prawo wycofania zgody – przysługuje Ci prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy Twoje dane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

Jeżeli otrzymujesz od nas korespondencję elektroniczną, możesz także cofnąć udzieloną nam zgodę na używanie Twojego numeru telefonu lub email w celu przesyłania Ci naszych materiałów i przetwarzania Twoich danych. W tym celu usunięcie danych nastąpi automatycznie za pomocą kliknięcia przez Ciebie linku znajdującego się w tej wiadomości. Musisz jednak pamiętać, że wycofanie zgody w tym zakresie oznacza jedynie usunięcie Twoich danych przetwarzanych przez nas w tym celu, jednak ponieważ przekazałeś nam darowiznę, mogą ciążyć na nas obowiązki prawne, na podstawie których musimy przetwarzać Twoje dane także po wycofaniu przez Ciebie zgody. Jest tak, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w przypadku przekazania nam darowizny jest łącząca nas umowa darowizny, a także ciążące na Fundacji HumanDoc obowiązki prawne.

W celu realizacji powyższych uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się z nami, za pomocą adresu humandoc@humandoc.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Fundacja HumanDoc, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole.

Do kogo zgłaszać zastrzeżenia w zakresie ochrony danych?

W przypadku gdy masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami za pomocą adresu email: humandoc@humandoc.pl lub adresu Fundacja HumanDoc, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Fundacji Humandoc i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Fundacji HumanDoc.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje stron internetowych: www.humandoc.pl mogą przestać być dostępne.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach naszego serwisu www.humandoc.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

W ramach naszego serwisu www.humandoc.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,                            
d) „marketingowe” pliki cookies pochodzące od zewnętrznych podmiotów. Wykorzystujemy je celem analizy ruchu internetowego osoby odwiedzającej nasze strony internetowej a następnie prezentowania treści marketingowych.

Wchodząc na nasze witryny internetowe zgadzasz się na umieszczanie na Twoich urządzeniach plików cookies. Jednakże umożliwiamy Tobie dostosowanie preferencji plików cookies, gdzie możesz wyrazić bądź wycofać zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niestety, ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego serwisu.

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US