Docieramy z pomocą w nowe miejsca

Nasze zespoły mobilne wspierają personel oraz uchodźczynie i uchodźców w ośrodkach położonych z dala od dużych aglomeracji.  

Projekt „Pomoc mobilna dla osób uchodźczych z Ukrainy zamieszkałych w północnej i południowo-zachodniej części Polski”, który realizujemy wspólnie z organizacją CARE International in Poland, ma na celu dotarcie  z kompleksową pomocą do  tych miejsc zbiorowego zakwaterowania, które położone są z dala od dużych aglomeracji. Zarówno ich mieszkańcy, jak i pracownicy mierzą się na co dzień z wieloma trudnymi wyzwaniami i często są zdani tylko na siebie w obliczu piętrzących się problemów.

Kierownicy wspomnianych miejsc zakwaterowania osób uchodźczych nie mają systemowego wsparcia w zarządzaniu takimi ośrodkami. W takich obiektach mieszka od kilku do kilkuset osób, często straumatyzowanych i bez środków umożliwiających im poprawę życia.

Przyszłość ośrodków jest trudna do przewidzenia. Nie wiadomo, jak długo będą działać i jak wielu osobom będą mogły zapewnić schronienie. Tym bardziej niezbędne wydaje się zdiagnozowanie sytuacji osób w nich przebywających. Pomoże to lepiej zaplanować kolejne kroki, które ułatwią mieszkańcom odnalezienie się w nowej sytuacji i dopasowanie się do zmieniających się okoliczności.

 

Celem naszych zespołów specjalistów, którzy odwiedzają regularnie powyższe miejsca jest:

  • udzielanie beneficjentom informacji o ich prawach i obowiązkach, szczegółowych regulacjach związanych ze statusem i sytuacją uchodźczą;
  • udzielanie wskazówek dotyczących funkcjonowania w polskiej służbie zdrowia, ubezpieczeniach społecznych, systemie prawnym czy zatrudnieniu, aby beneficjenci stali się bardziej samodzielni;
  • przekazywanie wiedzy związanej z ochroną i GBV, która pozwoli beneficjentom zabezpieczyć siebie i swoje dzieci przed potencjalnymi przypadkami przemocy oraz zwrócić się do odpowiednich instytucji;
  • poprawa ogólnej sytuacji, samopoczucia i kondycji psychicznej ukraińskich uchodźczyń i uchodźców,
  • aktywizacja grup najsłabszych i rozwijanie poczucia sprawczości;
  • organizacja grup wsparcia dla różnych grup wiekowych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych;
  • współdziałanie z pracownikami ośrodków i wspieranie ich w rozwiązywaniu bieżących problemów i konfliktów, we właściwym reagowaniu kryzysowym oraz opiece nad osobami uchodźczymi.
WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US