Kompleksowa Pomoc dla kobiet i dzieci z Ukrainy

Przeżyły bombardowania. Spędziły wiele dni w piwnicach. Uciekały z dziećmi pokonując setki kilometrów. Miliony ukraińskich kobiet z dnia na dzień znalazły się bez środków do życia, które musiały rozpocząć od nowa.

Przymusowa emigracja, adaptacja do nowej rzeczywistości i trudna sytuacja ekonomiczna sprawiają, że Ukrainki są nie tylko niezwykle obciążone psychicznie i fizycznie, ale nadal narażone na oszustwa, różnego rodzaju przemoc i wykorzystywanie (w tym SGBV i handel ludźmi).

Zapewnienie im godnych warunków do życia, udzielenie wsparcia psychologicznego i aktywizacja zawodowa to priorytetowe założenia projektów: „Kompleksowa Pomoc dla kobiet i dzieci z Ukrainy”, który realizujemy wspólnie z naszymi partnerami:  Žene za Žene International, Women for Women International i Ambasadą Niemiec w Polsce.

Dotąd ewakuowaliśmy już 864 uchodźców (głównie kobiety i dzieci) z Mariupola i terenów okupowanych. Znaleźliśmy dla nich bezpieczne domy w Opolu, Warszawie i Bielsku-Białej. Wszystkich otoczyliśmy opieką psychologiczną i pomogliśmy im stanąć na nogi.

W tej edycji naszego projektu chcemy pomóc kolejnym kilkuset uciekinierkom wojennym i ich dzieciom.

 

Co robimy?

  • zapewniamy im zakwaterowanie i podstawowe środki do życia
  • oferujemy wsparcie psychologiczne w postaci sesji indywidualnych i grupowych, dzięki którym nasze beneficjentki mogą przepracować traumy związane z doświadczeniem SGBV, utratą bliskich, emigracją.
  • świadczymy pomoc związaną z wszelkimi sprawami administracyjnymi, np. uzyskanie numeru PESEL, zapisanie dziecka do szkoły, itp.,
  • udzielamy bezpłatnych porad prawnych
  • przeprowadzamy konsultacje zawodowe i organizujemy różnego rodzaju szkolenia, dzięki którym beneficjentkom łatwiej jest znaleźć pracę i uniezależnić się finansowo.

Dzięki współpracy z Women for Women International, od lat wspomagającej kobiety doświadczające SGBV w krajach ogarniętych wojną oraz Žene za Žene International, organizacji, która powstała, by wspierać ofiary konfliktu w Bośni, pracownicy Fundacji Human Doc otrzymują niezbędne narzędzia i szkolenia, by jeszcze lepiej rozumieć kobiety – uchodźczynie i móc udzielać im kompleksowej pomocy.

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu:

Women for women interantional
Zene za Zene international
WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US