WŁĄCZAMY DO SPOŁECZNOŚCI

Zapewniamy kompleksowe wsparcie różnorodnym grupom uchodźców rozproszonym na terenie całej Polski, ze szczególnym naciskiem na osoby zagrożone marginalizacją.

Dotąd nasza fundacja wspólnie z Mercy Corps i American Red Cross pomogła tysiącom uciekinierom wojennym. Wśród beneficjentów tego wieloetapowego projektu się kobiety oraz dzieci, a także grupy narażone na marginalizację, w tym: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBTQI+, osoby doświadczające traumy, osoby z problemami zdrowotnymi psychicznymi, ofiary przemocy opartej na płci (GBV) oraz ofiary przemocy seksualnej.

Nasze kompleksowe wsparcie obejmuje zarówno uchodźców już usamodzielnionych, jak i tych zamieszkujących w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, a także społeczności przyjmujące do siebie uciekinierów wojennych z Ukrainy.

Celem projektu jest zapewnienie uchodźcom godnych warunków życia, odbudowa poczucia bezpieczeństwa oraz integracja z Polakami.

Swoje działania prowadzimy:

– stacjonarnie w centrach integracji w Opolu i Warszawie oraz w centrum prawnym w Warszawie

– poprzez grupy mobilne, które diagnozują potrzeby mieszkańców ośrodków położnych z dala od aglomeracji i zapewniają im opiekę specjalistów

– on-line: udzielając konsultacji i dostarczając praktycznych i ważnych z punktu widzenia beneficjentów informacji poprzez social media.

Zapewniamy:

  • Wsparcie psychologiczne (wsparcie kryzysowe, terapia traumy; sesje indywidualne i terapia grupowa)
  • Pomoc w rozpoczęciu edukacji w Polsce (pomoc w zapisach do szkół/uczelni/kursów zawodowych)
  • Wsparcie informacyjne (spotkania dotyczące realiów życia w Polsce: rynek pracy, rynek najmu, pomoc społeczna)
  • Wsparcie prawne (legalizacja pobytu w Polsce, konsultacje dotyczące zawierania umów najmu mieszkań, ustanawianie tymczasowej opieki nad dziećmi, które przyjechały z Ukrainy bez rodziców lub które straciły rodziców lub opiekunów prawnych)
  • Pomoc społeczną i dystrybucję bonów finansowych
  • Kursy języka polskiego (stacjonarne i online)
  • Zajęcia arteterapeutyczne dla kobiet i seniorów: warsztaty rysunkowe i malarskie, warsztaty śpiewu, warsztaty rękodzielnicze
  • Doradztwo zawodowe/zawodowe, wsparcie społeczno-ekonomiczne i aktywizacja
  • Imprezy kulturalne i integracyjne

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu:

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US