Wsparcie edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

W Polsce przebywa obecnie około 800 tysięcy ukraińskich dzieci w wieku szkolnym. Tylko jedna czwarta z nich uczęszcza do polskich placówek oświatowych. Sytuacja pozostałych nie jest dokładnie znana.

Od wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku polski system edukacji mierzy się z wyzwaniem bez precedensu. Według MEiN do polskich szkół trafiło 200 tysięcy dzieci uchodźczych. Stało się to praktycznie z dnia na dzień, bez żadnego przygotowania. Liczyło się przede wszystkim jak najszybsze zapewnienie młodym ludziom normalności i prawa do nauki.

Nadszedł jednak czas na bardziej wnikliwe przyjrzenie się sytuacji edukacyjnej uchodźców. Fundacja HumanDoc w partnerstwie z UN Global Compact Network Poland wdraża projekt mający na celu z jednej strony jak najlepszą adaptację ukraińskiej młodzieży w polskich szkołach, z drugiej, dotarcie do tych dzieci, które wciąż uczą się w ukraińskim systemie online albo nie uczą się wcale. Każda z tych grup boryka się z różnym problemami. Ich jak najszybsze zdiagnozowanie i rozwiązanie jest kluczowe dla zapewnienia pomyślnej przyszłości młodym Ukraińcom.

Projekt jest realizowany w ramach komponentu Edukacja w programie United Business for Ukraine UN Global Compact Network Poland, którego beneficjentem jest HumanDoc.

 

Nasze cele:

 • wsparcie uczniów z Ukrainy w odnalezieniu się w polskich szkołach
 • polepszenie dobrostanu psychicznego uczniów ukraińskich
 • włączenie do polskiego społeczeństwa młodzieży uczącej się online w ukraińskich szkołach
 • dotarcie do dzieci i młodzieży, które nie uczą się w żadnym systemie
 • rozwój kompetencji językowych uczniów ukraińskich w zakresie języka polskiego
 • pomoc uczniom ukraińskim w opanowaniu podstawowych treści programowych wymaganych w polskich szkołach
 • wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wynikającymi z wcześniejszych zaburzeń lub przeżytych traum), dla których często nie ma dla nich miejsca w polskich szkołach, a z powodu swoich ograniczeń nie są w stanie uczestniczyć w ukraińskiej szkole online
 • integracja polskich i ukraińskich uczniów
 • wsparcie rodziców i opiekunów ukraińskich uczniów w lepszym zrozumieniu sposobu funkcjonowania polskich szkół oraz samego procesu adaptacji ich dzieci w nowym środowisku
 • wsparcie nauczycieli i opiekunów szkolnych pracujących w placówkach, w których uczą się uczniowie ukraińscy.

 

Jak to robimy:

W naszych centrach integracji w Warszawie i Opolu, a także za pomocą grup mobilnych HumanDoc, które docierają do ośrodków zakwaterowania dla uchodźców położonych z dala od dużych miast, zostaną zorganizowane:

 • Zajęcia z języka polskiego
 • Zajęcia wyrównawcze i pomoc w odrabianiu lekcji
 • Konsultacje i wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla dzieci oraz ich opiekunów
 • Zajęcia redukujące stres: lekcje śpiewu, tańca, plastyczne, filmowe, blogowe
 • Grupy wsparcia prowadzone przez psychologów, psychoterapeutów i pedagogów
 • Konsultacje i wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do polskich szkół (uczniowie z ADHD, Aspergerem, zaburzeniami mówienia, zaburzeniami koncentracji itp., w tym wparcie logopedyczne, psychosensoryczne, psychologopedyczne)
 • Edukacyjne zajęcia integracyjne z udziałem dzieci ukraińskich i polskich, jak gry terenowe, wspólny udział w wydarzeniach kulturalnych, zajęcia sportowe, itp.
 • Konsultacje dla młodzieży dot. kontynuacji edukacji i wyboru ścieżki zawodowej.

Do wszystkich pozostałych dotrzemy dzięki specjalnym webinarom poświęconym zachęcaniu dzieci i młodzieży do kontynuowania nauki, które nie tylko pozwala na przyswajanie wiedzy, ale zapewnia stabilność, ochronę i poczucie przynależności. Przywraca normalne życie.

 

Wyłącznym donorem projektu „Wsparcie edukacyjne dla dzieci i młodzieży uchodźczej z Ukrainy” jest UN Global Compact Network Poland.

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US