Polska / Świat – Media przeciwko ksenofobii- reportaże HumanDoc

Projekt Fundacji HumanDoc – „Media przeciwko ksenofobii” zakłada budowanie pozytywnych narracji i przeciwdziałanie stereotypom wokół trwającego od kilku lat kryzysu imigracyjnego w Europie.

Projekt kładzie nacisk na ukazywanie złożoności zjawisk stojących u źródeł tego kryzysu wykorzystując format reportażu telewizyjnego jako narzędzia edukacyjnego.

Nowy projekt koresponduje z wcześniejszymi działaniami Fundacji HumanDoc w obszarze globalnej edukacji i budowania świadomości społecznej.

Od 2013 roku we współpracy z TV Polsat News 2 i jej dziennikarzami– Janem Mikrutą i Pawłem Naruszewiczem współprodukowaliśmy cykl reportaży prezentujących przykłady globalnych problemów współczesnego świata oraz ich konsekwencji dla codziennego życia ludności wielu regionów naszej planety.

 Kwestie poruszane w cyklu “To Był Dzień Na Świecie” to m.in. ocieplenie klimatu, brak czystej wody, nienadążanie powstawania nowych miejsc pracy za przyrostem ludności, zawinione przez człowieka katastrofy ekologiczne, wędrówki ludności z południa na północ wywołane nędzą. We wszystkich reportażach pokazywane są działania podejmowane przez człowieka, których celem jest minimalizowanie zagrożeń. Nie ma jednak pewności, czy ostatecznie przyniosą one znaczący pozytywny skutek.

Pierwszy cykl miał swoją emisję w 2013 roku, drugi w 2015 roku, a trzeci w 2016 roku. Cykl emitowany był raz w tygodniu a jego rozszerzeniem była dyskusja w studio na antenie programu “To Był Dzień Na Świecie” w telewizji Polsat News 2 (PN2), moderowana przez redaktora Grzegorza Dobieckiego. Dodatkowo każdy odcinek cyklu był co najmniej dwukrotnie powtarzany na antenach grupy Polsat: np. Polsat News, Ipla TV oraz umieszczony na stałe w Internecie na stronie polsatnews.pl.

Zaprezentowane reportaże powstały przy współpracy Polsat News z Fundacją HumanDoc w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu polska pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wszystkie reportaże są dostępne także na internetowym kanale Polska Pomoc oraz na internetowym kanale Polsat News.