Od 2017 roku prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla psychologów z zakresu pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej. W ramach projektu finansowanego w ramach programu RITA – Przemiany w regionie zajmowaliśmy się tematem pracy ze sprawcami przemocy domowej.

Jest to zagadnienie nowe. Od kilku lat pilotażowy program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy prowadzony jest w więzieniach. Nikt jednak nie zajmuje się osobami stosującymi przemoc lecz nie są skazanymi przez sąd na karę więzienia.

Postanowiliśmy wesprzeć stronę gruzińską i w marcu 2019 przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenie dla psychologów zajmujących się tematyką przemocy domowej. Prowadziła je Anna Wołoszczuk z opolskiego Ośrodka Wparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Nino Tkeshelashvili kierownik gruzińskiego programu terapii sprawców przemocy w Krajowej Agencji ds. Probacji.

Razem z biurem Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizowaliśmy panel ekspercki nt. polskiego i gruzińskiego doświadczenia pracy ze sprawcami przemocy, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

W ramach projektu wydaliśmy także publikację pt. „Programy pracy ze sprawcami przemocy domowej. Doświadczenie Polski i Gruzji”.

Projekt „Budowa podstaw systemu terapii sprawców przemocy domowej w Gruzji” jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Publikacja pt.„Programy pracy ze sprawcami przemocy domowej. Doświadczenie Polski i Gruzji” jest dostępna na licencji Creative Commons.
„Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-SA 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji HumanDoc. Utwór powstał w ramach projektu „Budowa podstaw systemu terapii sprawców przemocy domowej w Gruzji”, realizowanego przez Fundację HumanDoc przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o projekcie „Budowa podstaw systemu terapii sprawców przemocy domowej w Gruzji”. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl.