Od 2017 roku prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla psychologów z zakresu pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej. W ramach projektu finansowanego w ramach programu RITA – Przemiany w regionie zajmowaliśmy się tematem pracy ze sprawcami przemocy domowej.

Jest to zagadnienie nowe. Od kilku lat pilotażowy program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy prowadzony jest w więzieniach. Nikt jednak nie zajmuje się osobami stosującymi przemoc lecz nie są skazanymi przez sąd na karę więzienia.

Postanowiliśmy wesprzeć stronę gruzińską i w marcu 2019 przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenie dla psychologów zajmujących się tematyką przemocy domowej. Prowadziła je Anna Wołoszczuk z opolskiego Ośrodka Wparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Nino Tkeshelashvili kierownik gruzińskiego programu terapii sprawców przemocy w Krajowej Agencji ds. Probacji.

Razem z biurem Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizowaliśmy panel ekspercki nt. polskiego i gruzińskiego doświadczenia pracy ze sprawcami przemocy, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

W ramach projektu wydaliśmy także publikację pt. „Programy pracy ze sprawcami przemocy domowej. Doświadczenie Polski i Gruzji”.

Projekt „Budowa podstaw systemu terapii sprawców przemocy domowej w Gruzji” jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji