Przemoc w rodzinie jest coraz częściej diagnozowanym problemem społecznym. Skutki doświadczania przemocy ze strony najbliższych, ale też  stosowanie zachowań agresywnych wobec najbliższych  rzutuje na deficyty w obszarze nawiązywania relacji, trwałości związków, samooceny. W kontekście „uzdrowienia” relacji w rodzinie ważne jest, by podejmować działania ukierunkowane na pomoc agresorom, „ponieważ nie ma ofiar przemocy bez sprawców, jak i sprawców bez ofiar”.

Dlatego Fundacja HumanDoc, korzystając ze swojego doświadczenia w pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej od 2017 roku realizuje projekt, którego celem jest poszerzenie kompetencji gruzińskich psychologów w obszarze pracy ze sprawcami przemocy domowej. 

 Szkolenia adresowane są do specjalistów psychologów, psychoterapeutów, pedagogów pracujących z beneficjentem stosującym przemoc wobec najbliższych członków rodziny, nieradzących sobie ze złością, mających problemy w aspekcie kontroli złości.

Jest to zagadnienie nowe. Od kilku lat pilotażowy program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy prowadzony jest w więzieniach. Nikt jednak nie zajmuje się osobami stosującymi przemoc lecz nie są skazanymi przez sąd na karę więzienia

 

Wspierając stronę gruzińską przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenie dla psychologów zajmujących się tematyką przemocy domowej. Prowadziła je Anna Wołoszczuk z opolskiego Ośrodka Wparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Nino Tkeshelashvili kierownik gruzińskiego programu terapii sprawców przemocy w Krajowej Agencji ds. Probacji.