Wyznaczymy standardy szkoleń nauczycieli dotyczące profilaktyki przemocy domowej w Gruzji.

 

Dzięki projektowi opracowaliśmy moduły szkoleń dla nauczycieli nt. przeciwdziałania przemocy domowej. Przygotowaliśmy też materiały metodyczne dla trenerów.

Najważniejszym rezultatem projektu było otrzymanie akredytacji szkoleń w ramach systemu kształcenia nauczycieli prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Gruzji.

Opracowane szkolenie jest pierwszym tego typu dot. przemocy domowej z którego mogą korzystać pedagodzy.

Podczas szkoleń trenerskich wyszkoliliśmy też trenerów przygotowanych do pracy z nauczycielami.

W ramach naszych działań przygotowaliśmy także liczne szkolenia dla nauczycieli, w wersji stacjonarnej oraz online. Wszystko po to by uwrażliwić ich na symptomy przemocy domowej — jak rozpoznawać to zjawisko i jak skutecznie reagować. Co więcej, nasze działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy domowej objęły także rodziców i uczniów. Dla tych pierwszych zorganizowaliśmy spotkania edukacyjno — informacyjne.

Uczniowie zaś, w ramach godzin wychowawczych i lekcji wychowania obywatelskiego, mogli poznać bliżej mechanizmy towarzyszące przemocy domowej, dowiedzieć się, czy gdzie szukać pomocy. Akcją objęto 280 uczniów z gruzińskich szkół.

Szczególnym powodzeniem cieszyły się dwa „webinary mistrzowskie” :

– „Jak wspierać ucznia doświadczającego przemocy” autorstwa Przemka Staronia-  Finalisty Global Teacher Prize 2020

– „Rola nauczyciela w systemie przeciwdziałania przemocy domowej” prowadzonego przez  V. Aphazava Finalisty Global Teacher Prize 2019

Autorytet prowadzących pozwolił na dotarcie do nowych odbiorców oraz zwiększenie grona osób zaangażowanych w działania projektu.

 

 

 

uczniów wzięło udział w akcji przeciwdziałania przemocy

odbiorców webinarów mistrzowskich prowadzonych przez znanych ekspertów

nauczycieli, specjalistów, ale także rodziców uczniów wzięło udział w szkoleniach i spotkaniach edukacyjnych nt. reagowania na przemoc domową

Studium przypadku

„Dziękuję za to szkolenie. Dziś dotarło do mnie wreszcie, że sama jestem ofiarą przemocy domowej – powiedziała jedna z nauczycielek do trenerów naszego szkolenia.
Czy to wyznanie ich zaskoczyło?  Nie.
 Znamienne jest to, że niemal po każdym szkoleniu z przeciwdziałania przemocy domowej w Gruzji – czy to dla lekarzy, czy dla nauczycieli, czy dla pracowników społecznych – do naszych trenerów podchodzi przynajmniej jedna osoba, która przyznaje, że właśnie odkryła, że tkwi w przemocowej relacji.
 Zdarzyło się na jednym z prowadzonych przez Fundacja HumanDoc szkoleń, że policjant uczestniczący w zajęciach z rozpoznawania i reagowania na przemoc domową po kursie przyznał, że … sam jest sprawcą przemocy domowej.
 Z jednej strony pokazuje nam to, że nasza praca ma sens. Że szkolenia trafiają do tych, do których miały dotrzeć. Z drugiej, mimo systematycznych działań, które od kilku lat prowadzimy Gruzji, widzimy, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia.

 

Projekt „Pilotażowy program szkoleń pedagogów i edukacji uczniów i rodziców z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w municypalitecie Lanchkhuti” był współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

 

PUBLIKACJA OPRACOWANA W RAMACH PROJEKTU

 

 Przemoc domowa. Szkolenie nauczycieli – przewodnik trenera

HumanDoc Foundation

Fundacja HumanDoc, Al. KEN 46/ skr. pocztowa 107,
02-797 Warszawa

KRS 0000349151 | REGON 142295548 | NIP 5272622103

Copyright © 2010 – 2020 · All Rights Reserved · FUNDACJA HumanDOC

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US