Zrozumieć mechanizmy przemocy domowej- nowoczesny e-learning dla studentów prawa

Ze statystyk wynika, że w Polsce siedem na dziesięć spraw dotyczących przemocy w rodzinie jest umarzanych a kodeks karny nie kwalifikuje domowej agresji jako przestępstwa. Aby ukarać sprawcę trzeba jego czyn „dopasować” do istniejących paragrafów i tu pojawia się problem. Doszło do awantury. Ktoś krzyczy. Ktoś się boi, ale co konkretnie się wydarzyło? Prokurator się głowi. Proces – przeciąga. Sprawca, zamiast przejść program psychologiczno-reedukacyjny, mści się na ofierze.

Aby pomóc przyszłym prawnikom zrozumieć poszczególne mechanizmy przemocy domowej i lepiej chronić osoby, które jej doświadczają, Fundacja HumanDoc tworzy nowoczesny kurs e-learningowy, który będzie  dostępny za darmo zarówno dla studentów prawa, jak i dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Izabela Żbikowska

HumanDoc

„Aby zapobiegać błędom w sprawach o przemoc w rodzinie, trzeba szkolić prokuratorów i sędziów.”

Adam Bodnar

Nasz projekt:  „Edukacja z zakresu mechanizmów przemocy domowej dla studentów prawa”  ma na celu poszerzerzenie wiedzy przyszłych adwokatów, prokuratorów i sędziów na temat tego zagadnienia. Przygotowany przez nas kurs e-learningowy ma na celu wyeliminowanie mitów i stereotypów, które środowisko prawnicze wciąż niestety powiela doprowadzając w ten sposób do wtórnej wiktymizacji i paradoksalnie – wymierzania surowszych kar ofiarom przemocy niż jej sprawcom.

Szkolenie powstanie we współpracy ze specjalistami z  Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu oraz z norweskiego Stiftelsen Alternativ Til Vold, którzy od  lat działają z Fundacją HumanDoc w licznych projektach nad wprowadzaniem systemowych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej (m.in. szkolenia psychologów podczas lockdownu w 2020r.).

Certyfikowany kurs będzie się składać się będzie z kilku modułów, w których zostaną przedstawione m.in. następujące zagadnienia:

Stereotypy na temat przemocy domowej. Statystki wykazują, że środowisko prawnicze wciąż nie jest wystarczająco wrażliwe na ten problem. Z jednej strony go dostrzega, z drugiej – traktuje przemoc seksualną i fizyczną jako sprawę marginalną, którą interesują się wyłącznie organizacje kobiece.

Skuteczność programów edukacyjno- korekcyjnych. Z analizy danych wynika, że większość sprawców uczestniczących w tego typu programach, uświadamia sobie swoją agresję, uczy się ją kontrolować i nie wraca na drogę przestępstwa. Mimo to polscy sędziowie rażąco rzadko ich na nią kierują.

Case study: perspektywa osób doświadczających przemocy w zetknięciu z polskim wymiarem sprawiedliwości. Osoby pokrzywdzone często zniechęca do składania zawiadomień o popełnianiu przestępstwa a do spraw nie włącza się ich wniosków dowodowych. Ich brak zaś zachęca sąd do uznawania niewielkiej szkodliwości społecznej czynu popełnionego przez oskarżonego i umarzania postępowania.

 

Dzięki proponowanemu przez Fundację HumanDoc nowoczesnemu e-learningowi tę sytuację uda się zmienić.  Reorganizacja środowiska wymiaru sprawiedliwości przyczyni się do lepszego identyfikowania i bardziej profesjonalnego traktowania ofiar przemocy domowej.

Projekt „Edukacja z zakresu mechanizmów przemocy domowej dla studentów prawa” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Regionalny.

Donator

Partnerzy

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US