Kompleksowe wsparcie dla uchodźców w Polsce

Kompleksowe wsparcie dla uchodźców w Polsce

W odpowiedzi na dramatyczne wydarzenia na Ukrainie, które zmusiły miliony do opuszczenia swoich domów, Fundacja HumanDoc rusza z pomocą dla uchodźców przebywających w Polsce. Inicjatywa obejmuje kilka województw: mazowieckie, łódzkie i śląskie, a jej celem jest wsparcie najbardziej poszkodowanych, z naciskiem na kobiety i dzieci.

Nasze Działania:

Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne: Pomoc dla osób z traumą, indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne.

Wydarzenia integracyjne: Organizacja warsztatów, spotkań i arteterapii, które pozwalają na lepsze zrozumienie między uchodźcami a lokalnymi społecznościami.

Edukacja i świadomość: Szkolenia na temat przeciwdziałania przemocy opartej na płci oraz informowanie o dostępnych prawach i usługach.

Fundacja HumanDoc działa w ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami i instytucjami, korzystając z doświadczeń zdobytych w poprzednich projektach. Nasze priorytety:

Bezpośrednia pomoc i wsparcie.

Budowanie mostów zrozumienia między uchodźcami a Polakami.

Adaptacja i integracja uchodźców w nowym otoczeniu.

Dlaczego to robimy?

Integracja: Tworzenie przestrzeni do wyrażania siebie i przepracowania traum przez arteterapię i warsztaty.

Świadomość: Informowanie uchodźców o ich prawach i dostępnych usługach, co daje im stabilność i bezpieczeństwo.

Elastyczność: Dostosowywanie działań do dynamicznie zmieniającej się sytuacji humanitarnej.

Fundacja HumanDoc stawia na kompleksową pomoc, która obejmuje nie tylko doraźne wsparcie, ale także długofalowe działania mające na celu pełną integrację i adaptację uchodźców w polskim społeczeństwie. Dzięki współpracy z ekspertami i lokalnymi liderami, nasze inicjatywy są na bieżąco aktualizowane, aby sprostać rosnącym potrzebom.

Razem Możemy Więcej!

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US