Nowy etap – integracja uchodźców z polskim społeczeństwem

Dla wielu migrantów, głównie kobiet i młodzieży stało się jasne, że długo jeszcze nie będą mogli wrócić do swoich domów w Ukrainie, a czas „zawieszenia” należy zamienić na konkretne decyzje i kroki, które muszą podjąć, żeby żyć normalnie.

 

Od wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 r. codziennie napływają do Polski osoby szukające możliwości na lepsze, bardziej bezpieczne życie dla siebie i swoich bliskich. W chwili obecnej w naszym kraju zarejestrowanych jest koło milion takich osób, w większości kobiet, dzieci i młodzieży.

Po fazie udzielania natychmiastowej pomocy uciekinierom wojennym rozpoczyna się etap ich długofalowej integracji z polskim społeczeństwem. Na tym właśnie skupia się projekt pt. „Holistyczne wsparcie uchodźców z Ukrainy w Polsce”, jaki Fundacja HumanDoc wdraża wspólnie z POP FUND Funduszem Polskich Organizacji Pozarządowych.

 

Główne cele projektu:

– Poprawa jakości życia uchodźców poza głównymi metropoliami i na terenach wiejskich, w tym wsparcie w dobrowolnej przeprowadzce uchodźców z metropolii, o wysokich kosztach życia, do mniejszych miejscowości, gdzie koszty życia są niższe. Udzielanie informacji prawnej i zawodowej oraz wsparcia psychologicznego.

– Pomoc w dobrowolnej wyprowadzce uchodźców z centrów zbiorowego zakwaterowania oraz aktywizacja zawodowa, która umożliwi beneficjentom, w tym matkom z małymi dziećmi, odzyskać poczucie sprawczości i niezależności.

– Włączenie i kontynuacja nauki dzieci uchodźców w polskich szkołach poprzez uczenie ich języka polskiego oraz zajęcia wyrównawczo – integracyjne.

– Wsparcie materialne dla dzieci przebywających w ośrodkach opiekuńczych (tzw. domach dziecka), w których brakuje funduszy nie tylko na edukatorów, ale i na podstawowe rzeczy codziennego użytku jak: książki, ubrania, buty, leki.

– Wsparcie uchodźców z pozostałych grup szczególnie narażonych na wykluczenie, w tym mniejszości etnicznych i seksualnych.

 

Projekt finansowany przez Google.org za pośrednictwem POP Fund

 

 

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US