Wsparcie dla dzieci ewakuowanych do Polski z placówek opiekuńczo-wychowawczych na Ukrainie

W wyniku eskalacji wojny na Ukrainie w lutym 2022 r. około 1600 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych na Ukrainie zostało ewakuowanych do Polski. Wiele z nich jest niepełnosprawnych, ma problemy zdrowotne i opóźnienia rozwojowe, które wymagają wysokiego poziomu wsparcia. HumanDoc, wraz z organizacją Save the Children, wspiera niektóre z tych dzieci, świadcząc usługi ochrony dzieci w wyspecjalizowanych ośrodkach w kilku województwach w Polsce.

Fundacja HumanDoc ma duże doświadczenie w projektach wspierających dzieci i młodzież. Wspieramy dzieci zagrożone zespołem stresu pourazowego (PTSD), dzieci ze spektrum autyzmu oraz dzieci niepełnosprawne. Organizujemy również sesje arteterapii dla dzieci, ponieważ metoda ta okazała się już niezwykle skuteczna w naszych poprzednich projektach. Buduje poczucie własnej wartości uczestników, redukuje stres, poprawia umiejętności motoryczne i tworzy atmosferę wspólnoty.

Obecnie, w ramach współpracy z Save the Children Polska, wspieramy około 220 dzieci uchodźców z Ukrainy. Nasze mobilne zespoły regularnie podróżują do wybranych placówek w całej Polsce, gdzie działamy wspólnie z kierownikami ośrodków i opiekunami dzieci. Po dokładnej ocenie potrzeb dzieci, w porozumieniu z ich opiekunami opracowywane są zindywidualizowane plany, które mają na celu zapewnić wychowankom ośrodków bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.  HumanDoc oferuje  profesjonalne wsparcie psychologiczne i rozwojowe, a także niezbędne konsultacje ze specjalistami.

W ramach projektu współpracujemy z lokalnymi wychowawcami, jednostkami służby zdrowia, oświaty i samorządu terytorialnego. Wspólnie z pracownikami ośrodków edukacyjnych przygotowujemy odpowiednie scenariusze integracji ukraińskich dzieci ze społecznościami lokalnymi.

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu:

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US