Gruzja. By lekarze i policjanci wiedzieli, jak reagować na przemoc

Prowadząc działania antyprzemocowe w Gruzji zdaliśmy sobie sprawę, że przemoc domowa, która jest jednym z największych problemów społecznych tego kraju jest konsekwencją m.in. niskiego stanu świadomości i braku odpowiedniej edukacji. I to nie tylko wśród osób niewykształconych, ale także specjalistów oraz przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.

Szkoleni przez nas policjanci przyznali, że dla wielu z nich było to pierwsze szkolenie dotyczące kwestii przemocy domowej. Część funkcjonariuszy posiadała bardzo stereotypowe patrzenie na rolę kobiety, uważając, że to ona jest zawsze winna sytuacji w której dochodzi do przemocy.

Nauczyciele wskazywali na brak dostępu do informacji na temat prawidłowego reagowania na przemoc oraz chaos kompetencyjny, co sprawia, że wielu nauczycieli boi się reagować na sygnały dotyczące przemocy domowej ponieważ nie ma wystarczającej wiedzy w tym obszarze

O kwestie przemocy domowej zapytaliśmy także lekarzy: 60 proc. z pytanych przez nas specjalistów nie miało świadomości, że są zobligowani do zgłaszania i odnotowywania przypadków stosowania przemocy domowej u swoich pacjentów. 90% nie wiedziało, że za brak reakcji grożą im kary.  Lekarze też nie posiadali umiejętności rozmowy z osobą doświadczającą przemocy. Brak zrozumienia mechanizmów tego zjawiska powodował u nich brak empatii i zrozumienia dla ofiar.  Te informacje spowodowały potrzebę uzupełnienia braków systemowych poprzez szeroko zakrojony program edukacyjny podnoszący kompetencję przedstawicieli służb i zawodów zaufania społecznego jak policjanci, lekarze, nauczyciele czy operatorzy linii 112. 

przeszkolonych lekarzy, policjantów, operatorów linii 112 oraz nauczycieli

uczniów i nauczycieli wzięło udział w ogólnokrajowej kampanii edukacyjnej dt. kwestii przemocy domowej

psychologów rozwinęło swoje kompetencje z zakresu pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy domowej.

Przeprowadziliśmy szkolenia na terenie całego kraju podnosząc kompetencje  policjantów, nauczycieli i lekarzy a także wydając publikacje opisujące zjawisko przemocy domowej sposoby reagowania. Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzieli się nie tylko czym jest przemoc domowa i jak na nią reagować. Dowiedzieli się również, w jaki sposób sami mogą uporać się z trudnymi emocjami oraz  jakie są skutki przemocy domowej z perspektywy ofiary i sprawcy.

Opracowaliśmy także merytoryczny przewodnik dla pracowników służby zdrowia. Został on wydany w 500 egzemplarzach i rozdany szkolonym przez nas osobom.

Osobnym działaniem, było przeszkolenie grupy gruzińskich psychologów, by podnieść ich kompetencje w zakresie terapii sprawców przestępstw.  W rozwiązaniach systemowych proponowanych przez HumaDoc dostrzegamy bowiem konieczność pomocy osobom doświadczającym przemocy, potrzebę edukacji specjalistów i przedstawicieli zawodów zaufania społecznego, jak i potrzebę pracy z osobami stosującymi przemoc. Jedynie prowadząc kompleksowe działania możemy kreować reale zmiany.

W szkoleniu HumanDoc wzięli udział psycholodzy na co dzień pracujący ze sprawcami przemocy.
Szkolenia te są pierwszym tego typu otwartym  wydarzeniem w Gruzji dot. terapii sprawców. Do tej pory jedynie psycholodzy pracujący w więzieniach mieli dostęp do takich treningów.