Gruzja. Centrum Wsparcia Rodziny w Zugdidi

Kiedy w 2016 roku zaczęliśmy pracować w Gruzji jasnym było, że trzeba wspierać kobiety doświadczające przemocy domowej. Z biegiem czasu otworzyliśmy schronisko dające bezpieczne schronienie. Nasze pierwsze beneficjentki dzięki wsparciu specjalistek z organizacji Merkuri zaczęły nowe życie.

Lali skorzystała z miejskiego programu i samodzielnie wynajmuje od miasta mieszkanie, Etuna, Natia i Tea dzięki naszym kursom zawodowym otworzyły swoje małe biznesy. Keti wraz z mężem, pod opieką psycholog przeszli mediacje małżeńskie i od 1,5 roku w ich domu nie ma przemocy.

Przemoc powoduje, że cierpią nie tylko kobiety, ale też dzieci i sami mężczyźni często nie umiejący radzić sobie z agresją. Nawet kiedy chcą zacząć pracować nad sobą, to nie ma miejsc oferujących im pomoc. Dlatego w listopadzie 2019 roku, po gruntownym remoncie starego obiektu, stworzyliśmy  nowoczesne Centrum Wsparcia Rodziny w Zugdidi.

Z pomocy pracujących tam specjalistów może skorzystać każdy, kto doświadcza przemocy – dzieci, młodzież, kobiety i mężczyźni. Specjaliści prowadzą pomoc prawną oraz wsparcie psychologiczne dla zarówno ofiar, jak i program korekcyjny dla sprawców przemocy. Jest to pierwsza w Gruzji tego typu jednostka świadcząca usługi w tak szerokim zakresie.

Jednym z beneficjentów centrum jest rodzina żołnierza, Tengiza. Uczestniczył on w misji w Afganistanie. Po powrocie przestał radzić sobie ze zwykłym, „cywilnym” życiem. Jego wyuczoną reakcją obroną była agresja. Żona Tengiza, razem ze swoimi dziećmi zaczęła korzystać z pomocy psychologa. On sam, po namowie swoich przełożonych, zdecydował się również na konsultacje u psycholog. Równocześnie Tako – psycholożka zaczęła prowadzić terapię małżeńską.

Niedawno żona Tengiza dziękowała niedawno Tako. Nie pamięta kiedy ostatnio tak długi czas w ich domu nie było krzyków i agresji.

Każda z tych historii jest niezwykle ważna, pokazuje też jak potrzebne są miejsca z profesjonalnym zespołem, który jest w stanie pomóc każdej osobie borykającej się z problemem przemocy.

W HumanDoc staramy się tworzyć warunki i stwarzać możliwości, by takich miejsc było jak najwięcej.