Gruzja. Wsparcie w czasie izolacji

Osoby głuchoniewidome często są wykluczone z głównego obiegu informacji. Tym bardziej w czasach pandemii i izolacji potrzebna była im pomoc i przede wszystkim dostęp do informacji. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego podwójnego wykluczenia osób głuchoniewidomych, które albo nie słyszą rządowych komunikatów, albo ich nie rozumieją, bo język migowy jest zupełnie inny niż język mówiony. Zresztą znaczna część komunikatów w ogóle pozbawiona jest jakiegokolwiek tłumaczenia na język migowy. Dlatego musieliśmy działać!

Megi Bibiluri

Fundacja HumanDoc

Dzięki HumanDoc South Caucasus Regional Office in Tbilisi od początku maja
osoby głuchoniewidome otrzymują wsparcie poprzez:

📍 konsultacje telefoniczne i online dla osób głuchoniewidomych i ich rodzin
📍 wsparcie tłumaczy przewodników
📍 wsparcie tłumacza języka migowego online
📍 dostęp do informacji w postaci webinariów, infografik i filmów.

Informacje są przygotowywane w dostępny sposób: z tłumaczeniem na język migowy, napisami, transkrypcją i audiodeskrypcją.
Stworzyliśmy również dwie kampanie informacyjne – zdjęcie przedstawia pracę nad jedną z nich.

Wszystkie działania dla uczestników klubów osób głuchoniewidomych są częścią projektu „Wsparcie osób głuchoniewidomych podczas pandemii COVID-19” we współpracy z organizacją Syndrom Wolframa Gruzja finansowany z programu East-West Managgemenr Institute (EWMI) Access and USAID/Georgia

W ramach projektu aktywnie lobbujemy na rzecz praw środowiska osób głuchoniewidomych.

osób głuchoniewidomych i ich rodzin skorzystało w ciągu miesiąca z pomocy tłumaczy przewodników

osób uczestniczyło w szkoleniach online podnoszących kwalifikacje w zakresie pomocy i wsparcia osobom głuchoniewidomym w izolacji

przygotowaliśmy cztery filmy składające się na ogólnokrajową kampanie społeczno-informacjyne o COVID dedykowaną osobom głuchoniewidomym

Pomoc humanitarna

Powyżej wspomniane działania są ważne dla naszych beneficjentów, jednak w czasie pandemii w związku, z tym że to jedna z najbardziej narażonych grup, bezpośrednia pomoc w postaci środków spożywczych i bezpieczeństwa ochronnych miało kluczowe znaczenie. Dlatego też osobom głuchoniewidomym dostarczono paczki zawierające podstawowe produkty spożywcze, jak cukier, mąka, olej,  herbata itd. oraz zestawy do dezynfekcji, w tym maseczki i żele antybakteryjne.