Innowacyjny projekt dla polskich studentów o edukacji globalnej

Edukacja jest jedną z najważniejszych wartości Fundacji HumanDoc. Wiedzieć więcej znaczy móc dokonać dobrych wyborów, wspartych rzetelną wiedzą i przede wszystkim móc podjąć świadome działania – na rzecz własnej, lokalnej tożsamości, ale też jej globalnego wymiaru.

Misję edukacji realizujemy na wielu płaszczyznach: drobnych działaniach, jak przeciwdziałaniu infodemii przez przygotowanie prasówki i publikację sprawdzonych informacji z całego świata. I przez złożone, wieloletnie projekty, jak istniejący od dekady Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC, by poprzez edukację wspieraną dobrej jakości kulturą docierać do tysięcy odbiorców w całym kraju.

Nowe moduły (specjalizacje) dla studentów

Wraz z rozwojem naszego doświadczenia realizujemy coraz śmielsze pomysły. Jednym z nich był projekt, którego głównym celem było  podniesienie jakości nauczania o edukacji globalnej w polskim szkolnictwie wyższym poprzez wprowadzenie do systemu kształcenia dwóch nowych modułów kształcenia (dawniej specjalizacji) na studiach stacjonarnych I stopnia dla politologii i dziennikarstwa. Nowe moduły czyli– Global Studies dla studentów politologii oraz Film i komunikacja w globalnym świecie – dla studentów dziennikarstwa. Założenia te zrealizowaliśmy w 100 procentach wraz naszym partnerem merytorycznym – Uniwersytetem Opolskim i zaangażowanymi naukowcami z Instytutu Politologii Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej.  Możemy poszczycić się tym, że już kilkudziesięciu studentów podąża tokiem opracowanego wraz z naszym partnerem programu, a całość jest początkiem nowego rozdziału edukacji globalnej na poziomie krajowym.

Jednocześnie mając na uwadze konieczność dzielenia się wiedzą z wszystkimi zainteresowanymi, Fundacja HumanDoc wraz z  Uniwersytetem Opolskim opracowała i wydała podręcznik multimedialny. Oprócz wydania tradycyjnego, które rozesłano do kilku najważniejszych ośrodków naukowych w kraju, przygotowaliśmy  także wersję online podręcznika, po to, by każdy mógł mógł mieć do niego dostęp.

 

Podręcznik Gobal Studies – multimedialne narzędzie do edukacji globalnej 

 

 

Podręcznik multimedialny „Global Studies – Wstęp do edukacji globalnej”, przygotowany przez Fundację HumanDOC wraz z naukowcami z Instytutu Politologii UO, to pierwsze w Polsce holistyczne ujęcie zagadnień globalnych. Materiał ukazuje przenikanie się problemów z obszaru Globalnego Południa i Globalnej Północy. Wzajemne relacje i zależności pokazano na pięciu różnych, mających globalny charakter płaszczyznach, takich jak ekonomia, polityka, ekologia, kultura i media oraz nowe technologie i społeczeństwo. Całość materiału została opracowana przez pięciu autorów, młodych naukowców, których praca i publikacje już zdążyły spotkać się z uznaniem. Co ważne, wiedza autorów oparta jest nie tylko na szeregu materiałów teoretycznych, ale także została zdobyta podczas praktycznych wizyt studyjnych – w jednym z największych obozów dla uchodźców w Zaatari w Jordanii, czy u naukowców ze Skandynawii, podzielających zainteresowania autorów obszarem edukacji globalnej.

Dominika Springer

Fundacja HumanDoc

Koncepcja podręcznika – jego wymiar multimedialny – jest konsekwencją wcześniejszych działań fundacji – budowania opowieści o Globalnym Południu dla odbiorców z Globalnej Północy w dużej mierze poprzez reportaże dokumentujące wydarzenia ze świata. Multimedialność, oprócz wysokiej wartości treści merytorycznych, jest siłą tego podręcznika. Atrakcyjna wizualnie forma, innowacyjna w wyrazie, z pewnością odpowiadać będzie wymaganiom współczesnego Czytelnika poszukującego nie tylko informacji o znaczeniu globalnym, ale także prezentacji danych w tej samej wielowymiarowej, by nie rzec globalnej, formie. Dlatego rozdziały siedmiu dużych części podręcznika zostały zilustrowane zdjęciami, które same w sobie są osobnym materiałem dydaktycznym. Warto podkreślić, że zdjęcia pochodzą z takich witryn, jak Global Voices czy Human Watch Rights, czyli wartościowych źródeł mocno związanych z globalnym rozumieniem współczesnego świata.

Pomysł na przygotowanie podręcznika w nowoczesnym, multimedialnym kształcie był nieuchronną konsekwencją działań Fundacji HumanDoc. Naszym głównym celem jest edukacja na tematy globalne. Od blisko dekady zajmujemy się promowaniem poprzez media, sztukę, nowe technologie i działania edukacyjne tematów zaangażowanych społecznie, wiedzy o krajach globalnego Południa oraz wdrażanie nowych rozwiązań wspomagających rozwój społeczny czy promujących przedsiębiorczość. W praktyce nasze wartości przekładamy na realne działania, w tym m.in. produkcję reportaży z różnych zakątków świata czy organizację od 2010 roku Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych. 

O  lekcji z umierania

Dwuletni projekt zakończyliśmy organizacją ogólnopolskiej konferencji naukowej, w której wzięli udział naukowcy z całej Polski zajmujący się edukacja  globalną. Wzięło w niej udział  około 200 studentów i dwunastu naukowców oraz dwóch gości spoza świata nauki. 

Naszym celem było wyjście poza sztampowe konferencje naukowe. Dążyliśmy do zbudowania platformą do wymiany myśli między akademikami, ale także między studentami. Dlatego zaprosiliśmy gości specjalnych z którymi spotkania miały przygotować studentów do akademickiej dyskusji nt. nauczania o edukacji globalnej w Polsce.

  Ogromnym zainteresowaniem cieszył się warsztat o charakterze otwartym (dostępnym dla wszystkich zainteresowanych) Katarzyny Boni, polskiej reporterki. Boni jest zainteresowana kwestiami edukacji globalnej, zwłaszcza w zakresie ekologii. Jednocześnie jest ona współautorką książki „Kontener” pisanej razem z Wojciechem Tochmanem, dotyczącej głównie syryjskich uchodźców i ich losów w Jordanii. Warsztat Boni otworzył studentów na kwestie edukacji globalnej uświadamiając im, że ich osobiste wybory, lokalne działania mają odbicie w globalnej strukturze świata.

Dla akademików zaś najbardziej interesujący był panel dyskusyjny ,,W poszukiwaniu skutecznej narracji. O studiach globalnych – jak uczyć o globalnym świecie.” W panelu udział wzięli wszyscy zaproszeni goście, w tym wybitna uczona prof. Mirosława Czerny oraz ambasador RP, Michał Radlicki. Celem panelu było określenie kierunków edukacji globalnej w szkolnictwie wyższym.

 

 

Podręcznik „Global Studies – Wstęp do edukacji globalnej” został przygotowany przez Fundację HumanDOC wraz z naukowcami z Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Efektem projektu  jest utworzenie nowych modułów na Uniwersytecie Opolskim dostępnych dla studentów od roku akademickiego 2019/2020. Nowe moduły na kierunku politologia to Global Studies, zaś na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna –   Komunikacja i film w globalnym świecie, a także wydanie multimedialnego podręcznika.

Projekt „Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu edukacji studentów dziennikarstwa i politologii”  został laureatem GENE Global Education Award 2020/2021 – to oznacza, że został on uznany za jeden z siedmiu najlepszych w skali całej Europy projektów w zakresie edukacji globalnej

 

 

 

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US