Najważniejsze słowo: NIE

 

Nie jest to oczywiste, że zdanie „najważniejsze słowo: nie” jest bezpośrednio związane z obchodami Tygodnia Praw Kobiet. Jednakże, można to interpretować jako wyraz poparcia dla walki o prawa kobiet, w której słowo „nie” ma ogromne znaczenie.

Słowo „nie” jest często używane w kontekście walki o prawa kobiet, ponieważ jest to sposób na wyrażenie sprzeciwu wobec niesprawiedliwości, dyskryminacji, przemocy i innych form ucisku, z którymi kobiety często spotykają się na co dzień. Poprzez wykorzystanie słowa „nie”, kobiety mogą w sposób wyraźny i zdecydowany określić swoje granice, odrzucić szkodliwe praktyki i walczyć o swoje prawa.

W ten sposób, zdanie „najważniejsze słowo: nie” może być postrzegane jako symboliczne wyrażenie siły, odwagi i determinacji, które są kluczowe dla walki o prawa kobiet. W ten sposób, możemy powiązać to zdanie z Tygodniem Praw Kobiet, jako czasem, kiedy kobiety z całego świata mobilizują się i walczą o swoje prawa, wykorzystując swoją siłę i determinację, aby przeciwstawić się niesprawiedliwości i przemocy.

 

Przemoc w rodzinie to zjawisko bardzo rozpowszechnione na całym świecie, a także w Polsce. Według raportu przygotowanego przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, co trzecia kobieta w Polsce doświadcza przemoc fizyczną lub seksualną ze strony partnera lub byłego partnera. Wielu mężczyzn i dzieci również doświadcza przemoc w rodzinie. Przemoc w rodzinie ma poważne konsekwencje dla ofiar, takie jak urazy fizyczne, problemy zdrowotne, zaburzenia emocjonalne i psychologiczne, a nawet śmierć.

Nasze projekty mają na celu:

  • edukację społeczeństwa na temat problemu przemoc w rodzinie,
  • zwiększenie świadomości społecznej,
  • jak również wsparcie dla osób doświadczających przemocy poprzez edukację zwłaszcza kobiet ze środowisk uchodźczych/ migranckich w zakresie ich praw.

 

Prowadzimy m.in. kampanie społeczne, warsztaty i szkolenia dla różnych grup społecznych, w tym dla policjantów, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz ofiar przemoc w rodzinie.

 

Nasze działania wspierają:

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US