Nowy dom – schronisko dla kobiet i dzieci w Gruzji

Gruzja, w kraju chętnie odwiedzanym przez turystów, w którym w nowoczesnej stolicy ustawiono automatyczne podajniki z karmą dla bezdomnych psów, jeszcze w 2016 roku 25 kobiet zginęło w wyniku stosowania przemocy domowej.

Skalę  problemu, jaką jest przemoc domowa w Gruzji najlepiej opisuje przypadek policjanta,  biorącego udział w jednym ze szkoleń Fundacji HumanDoc, który po zakończeniu kursu przyznał, że dopiero teraz uświadomił sobie, że sam jest sprawcą przemocy domowej.

Fundacja HumaDoc od lat prowadzi w Gruzji działania systemowe, jak przeciwdziałanie przemocy domowej i wzmocnienie system ochrony ofiar. Od 2018 roku razem z lokalną organizacją „Merkuri” pomagamy kobietom i ich dzieciom rozpocząć bezpieczne życie bez przemocy i agresji. Możemy to robić, ponieważ stworzyliśmy pierwsze w zachodniej Gruzji schronisko dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą domową. Schronisko to miejsce w którym kobiety i dzieci mogą  przetrwać kryzysową sytuację, nabrać równowagi i sił, by przygotować się do nowego życia bez przemocy, za to z odbudowanym poczuciem własnej wartości oraz często uzyskanej niezależności finansowej, dzięki oferowanym kursom zawodowym.

kobiet i dzieci, którym udzielono wsparcia m.in. schronienia, pomocy prawnej, wsparcia w rozwijaniu kwalifikacji zawodowych

policjantów, lekarzy, nauczycieli i psychologów przeszkolono w kwestiach przemocy domowej

partnerów. Nie jesteśmy sami. Działamy przez budowanie sieci wsparcia

Pomoc HumanDoc oraz partnerów opiera się na kilku działaniach:

– Zapewniamy schronienie i miejsce do życia dla kobiet i dzieci, które uciekają przed przemocą domową
–  Nasi podopieczni mogą i korzystają  ze wsparcia psychologa, prawnika i pracownicy socjalnej.  – Prowadzimy dzienne centrum wsparcia, gdzie z porad specjalistek mogą skorzystać kobiety i dzieci mające problemy z przemocą, które jednak nie potrzebują zamieszkać w schronisku.
– Skuteczne działania możliwe są dzięki współpracy z lokalną policją, pomocą społeczną i innymi organizacjami pozarządowymi.

Budowa niezależności finansowej kobiet

Pomagamy kobietom zdobyć niezależność finansową, dzięki czemu mogą odejść od męża i rodziny stosujących przemoc. Jako pierwsi w Gruzji przygotowaliśmy system prowadzenia szkoleń zawodowych dostosowanych do potrzeb naszych beneficjentek, dzięki czemu mogą podwyższać swoje kwalifikacje np. na kursach komputerowo-księgowych, masażu, ogrodnictwa, stylizacji.

Panie, które zakończyły kursy wielokrotnie mówiły, że gdyby nie dobra atmosfera, elastyczny grafik (niekiedy zajęcia prowadzone są w niedziele) i zapewnienie opieki nad dziećmi podczas, gdy mama się uczy, nigdy nie odważyłyby się na taki krok.

Wzmacniamy poczucie własnej wartości kobiet

W czasie trwania projektu zauważono bardzo dużą potrzebę pracy terapeutycznej zarówno z kobietami, jak i  z dziećmi, dla których nie są przewidziane specjalistyczne programy wsparcia psychologicznego.

Wychodząc z problemu przemocy domowej ważne jest otrzymanie odpowiedniego wsparcia w swoich decyzjach oraz solidarność dzięki, której kobiety wiedzą że nie są pozostawione same sobie. Mając to na uwadze uruchomiliśmy Klub Kobiet który jest właśnie takim miejscem. Kobiety regularnie spotykają się, dzielą się swoim doświadczeniem, uczestniczą w warsztatach z psychologiem i innymi specjalistami.

W naszym projekcie współpracujemy z grupami zawodowymi, które są włączone w system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2016-2020 przeprowadziliśmy w 4 regionach specjalistyczne szkolenia z zakresu przemocy domowej dla:

 

nauczycieli

policjantów

lekarzy

Wykształciliśmy grupę psychologów profesjonalnie przygotowanych do pracy z ofiarami przemocy domowej oraz grupę trenerów mogących samodzielnie prowadzić szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Wyszkoleni przez nas nauczyciele przeprowadzili w swoich szkołach akcje zwiększające świadomość skierowane były do uczniów i rodziców. Wzięło w nich udział kilka tysięcy osób. Dodatkowo w 2 rozgłośniach radiowych regularnie na antenie pojawiali się nasi eksperci prowadzący programy dot. przemocy domowej.

 

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US