Wiedzieć więcej – polscy psycholodzy i policjanci szkolą kolejnych ekspertów

 

Opierając się na doświadczeniu polskich ekspertów: psychologów i policjantów,  stworzyliśmy programy szkoleń dla grup zawodowych włączonych  w system przeciwdziałania przemocy domowe. Od podstaw stworzyliśmy model wsparcia pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy, który został włączony w  system resocjalizacji Krajowej Agencji Probacji.

Od 2016 roku działamy na rzecz wsparcia systemu przeciwdziałania przemocy domowej w ramach programu „Polska Pomoc”. Zaczynaliśmy od lokalnych działań w regionie Samegrelo. Obecnie działamy w 4 regionach Gruzji. Kształcimy grupy zawodowe włączone w system przeciwdziałania przemocy domowej.

Tworzymy od podstaw ośrodki wsparcia i remontujemy już istniejące. Otworzyliśmy pierwsze w regionie Centrum Wsparcia Rodziny w Zugdidi – specjalistyczny ośrodek pomagający wszystkim osobom z problemem przemocy. Jako pierwsza i jedyna organizacja od podstaw szkolimy lekarzy i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy. Wspólnie z gruzińskimi instytucjami tworzymy pionierski program terapii sprawców przemocy.

Żaden z tych projektów nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc ekspertów z Polski.   W każdym projekcie HumanDoc równomiernie rozkładamy akcenty między pomocą dla beneficjentów, a tym, w jaki sposób możemy tę pomoc zorganizować. Powodzenie naszego działania zależy nie tylko od dobrze określonego celu, ale także od wyboru partnerów – doświadczonych ekspertów, osób zaangażowanych w projekt, dzielących wartości HumanDoc. 

W całość naszych działań w tym obszarze zaangażowanych jest 9 instytucji, w tym ministerstwa i agencje rządowe. Zaś Fundacja HumanDoc i nasze grono eksperckie ma w Gruzji opinię bardzo profesjonalnej, skutecznej i godnej zaufania.

 

lat doświadczenia w skutecznej realizacji projektów

polscy policjanci przeszkolili ponad 200 gruzińskich funkcjonariuszy w zakresie prawidłowych interwencji w sytuacji przemocy domowej

polscy eksperci współpracując z HumanDoc opracowali pierwszy program do korekcji sprawców przestępstw

Głównym partnerem eksperckim w obszarze wsparcia psychologicznego Fundacji HumanDoc jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu. Ośrodek ma ogromne zasługi dla rozwoju sytemu przeciwdziałania przemocy domowej  w Gruzji.

Barbara Leszczyńska, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu, jako pierwsza w Gruzji stworzyła programy szkoleniowe dla nauczycieli i lekarzy. Jest też współautorką materiałów metodycznych. Pełni rolę mentorki  oraz doradcy fundacyjnego schroniska i Centrum Wsparcia Rodziny

Kadra psychologiczna Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu – Edyta Rybak i Natalia Czarnecka, była odpowiedzialna za szkolenia lokalnych psychologów z zakresu pracy z ofiarami przemocy. Zaś terapeutka Anna Wołoszczuk przygotowała pierwsze w Gruzji szkolenia dla psychologów  z zakresu pracy ze sprawcami przemocy.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ekspertek mogliśmy zaszczepić u uczestników projektu: psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych a także u nauczycieli i operatorów linii 112 polski model pracy psychologicznej z ofiarami i sprawcami przemocy. Zaś otwierając schronisko dla kobiet i dzieci  oraz Centrum Wsparcia Rodziny stworzyliśmy modelowy system regionalnego wsparcia ofiar przemocy w rodzinie, bazujący na polskich rozwiązaniach.

.

Od samego początku współpracujemy  z Wojewódzką Komendą Policji w OpoluPolicjanci M. Kedra i K. Adamiec od czterech lat szkolą gruzińskich funkcjonariuszy z zakresu prawidłowej interwencji  w przypadku przemocy domowej.  Wiedzę przekazują na podstawie analiz poszczególnych przypadków z ich osobistego, wieloletniego doświadczenia.

To doświadczenie poparte jest także mocnym przygotowaniem teoretycznym zarówno z zakresu prawa, obowiązków policjanta, ale także psychologii.  Szkolący nie zapominają również o jednym z najważniejszych czynników- empatii.

Do tej pory polscy funkcjonariusze  przeszkolili ponad 200 gruzińskich policjantów.