Ukraina. Gdy wojna odbiera poczucie godności

W wyniku konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy ponad 180 tys. osób musiało opuścić swoje domy, by ratować życie. Fundacja HumanDoc oraz lokalni psycholodzy postanowiła stworzyć miejsce wsparcia psychologicznego dla przesiedleńców. Zadaniem ARTE Centrum było ułatwienie przesiedleńcom start w nowym życiu. By zminimalizować poczucie wykluczenia, postawiliśmy na pogłębienie więzi z lokalną społecznością i współpracę w przestrzeni miasta.

 W roku 2014 na wschodzie Ukrainy rozpoczęła się wojna, której konsekwencją jest kryzys społeczno-gospodarczy obejmujący cały kraj. Aneksja Krymu w lutym 2014 oraz rozpoczęcie trwającego do dziś konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy miało ogromne konsekwencje dla milionów Ukraińców. Wiele osób zostało pozbawionych dachu nad głową i musiało uciekać z terenów objętych konfliktem. Setki tysięcy ludzi nagle znalazło się w tragicznej sytuacji. Niejednokrotnie zmuszeni są zaczynać życie z dala od swoich domów, bez poczucia bezpieczeństwa i możliwości zapewnienia godnego życia swoim bliskim.

Dla ponad 180 000 osób z terenów ogarniętych konfliktem Charków i obwód charkowski stały się nowym domem. Po zaspokojeniu pierwszych potrzeb, czyli  znalezienie mieszkania,  pracy i adaptacji do nowej rzeczywistości, zaczęły pojawiać się inne problemy. Traumy wojenne, cierpienia z powodu straty bliskich czy tęsknota za opuszczanym domem rodzinnym i dawnym życiem spowodowały, że potrzeby związane z  pomocą psychologiczną były ogromne.
Fundacja HumanDoc oraz lokalni psycholodzy postanowiła stworzyć miejsce wsparcia psychologicznego dla przesiedleńców.

W 2016 roku dzięki finansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach programu Polska Pomoc fundacja rozpoczęła działalność ARTE – Centrum Wsparcia i Integracji Przesiedleńców w Charkowie.

Celem projektu było stworzenie przyjaznej i otwartej przestrzeni, w której osoby potrzebujące wsparcia mogły liczyć na profesjonalną pomoc naszych psychologów. Na ulicy Dmitrivskiej 5 udało się stworzyć miejsce, które przez 7 dni w tygodniu działa na rzecz tych, którzy ponoszą konsekwencje konfliktu zbrojnego. Przeprowadziliśmy remont, przystosowując wynajmowane pomieszczenia na potrzeby działalności, a następnie wyposażyliśmy Centrum w sprzęt fotograficzny, filmowy oraz komputery, tak aby mogło ona działać na najwyższym poziomie.

w ciągu 2 lat działalności ARTE Centrum z pomocy i wsparcia tego miejsca skorzystało ponad 30 000 osób

tyle osób uciekając przed wojna zostało zmuszonych, by od nowa rozpocząć swoje życie. Nasz projekt, był po to, by im pomóc.

powodzenie pracy ARTE Centrum to w dużej mierze bezinteresowna i ciężka praca wolontariuszy, których zaangażowało się ponad pięćdziesięciu.

Zadaniem ARTE Centrum było ułatwienie przesiedleńcom start w nowym życiu. By zminimalizować poczucie wykluczenia, postawiliśmy na pogłębienie więzi z lokalną społecznością i współpracę w przestrzeni miasta. Nasi psychologowie udzielali darmowych porad i konsultacji, prowadząc terapie grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w oparciu o techniki i metody, które nie były dotąd powszechnie stosowane w Ukrainie. Dzięki zaangażowaniu i determinacji naszych współpracowników udało się stworzyć grupy wsparcia dla rodzin, które utraciły bliskich w wyniku konfliktu.

Oferta była skierowana także do osób samotnych i niepełnosprawnych. Działania oraz aktywność Centrum miały miejsce w różnych punktach Charkowa i obwodu charkowskiego. Psychologowie i wolontariusze Centrum regularnie odwiedzali tymczasowe osiedla dla przesiedleńców, domy dziecka oraz szpitalne oddziały pediatryczne. Praca z  podopiecznymi Centrum odbywała się m.in za pomocą arteterapii. W codziennej pracy nasi współpracownicy jako narzędzie w terapii wykorzystywali sztukę, film, fotografię, muzykę. Przy Dmitrivkiej 5 na co dzień funkcjonowały grupy teatralne Magia Teatru, Playback Teatr, a także zespół Szpitalnych Klaunów, czyli terapeutów w przebraniach klaunów, odwiedzających dzieci w szpitalach i domach dziecka. Ważną częścią naszej działalności była także pomoc rodzicom ich dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie czy mającym problemy z socjalizacją szkolną.

Sukces i powodzenie pracy ARTE Centrum to w dużej mierze bezinteresowna i ciężka praca wolontariuszy, których zaangażowało się ponad 50. Zostali oni przeszkoleni i zyskali wiedzę oraz umiejętności niezbędne podczas wykonywanych zadań. Co miesiąc mogli oni także korzystać z superwizji psychologicznej.

Dominika Springer

Fundacja HumanDoc

W ciągu 2 lat działalności ARTE Centrum, z pomocy i wsparcia skorzystało ponad 30 000 osób.

Celem projektu było także podnoszenie kwalifikacji przez naszych współpracowników. Dbaliśmy o to, aby pomoc udzielna w Centrum była w pełni profesjonalna. Sytuacja, w jakiej znalazła się Ukraina skutkuje ogromnym zapotrzebowaniem na wsparcie szczególne psychologiczne. Podczas szkoleń i treningów prowadzonych przez polskich specjalistów z Fundacji F43 największy nacisk kładliśmy na działania z zakresu zespołu stresu pourazowego oraz pierwszej pomocy psychologicznej. Nasi współpracownicy mogli także liczyć na comiesięczne superwizje i konsultacje z polskimi psychologami.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.