Regulamin Akcji „List od Mamy”

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem akcji „List od Mamy” jest Fundacja HumanDoc z siedzibą w Opolu, ul. Baczyńskiego 15, 45-523 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349151.

Akcja jest prowadzona na terenie Polski.

Celem akcji jest umożliwienie uczestnikom wysłania personalizowanych listów do ich matek oraz wsparcie finansowe dla Fundacji HumanDoc.

§2 Zasady uczestnictwa

Uczestnikiem akcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Uczestnik akcji może zamówić list w jednym z czterech dostępnych wzorów tekstów, każdy z odpowiednią grafiką.

Zamówienie listu realizowane jest poprzez stronę internetową akcji wyslijlist.pl oraz wymaga podania danych adresowych odbiorcy listu.

§3 Realizacja zamówienia

Listy napisane i zamówione do 19 maja 2024 r. będą wysyłane priorytetowo, aby dotrzeć na Dzień Matki obchodzony 26 maja.

Listy zamówione po 19 maja 2024 r. mogą być dostarczone począwszy od początku czerwca.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez operatora pocztowego.

Po nadaniu listu, uczestnik otrzyma potwierdzenie wysyłki w formie SMS-a lub e-maila, a także kopię listu w formacie PDF na podany adres mailowy. 

§4 Opłaty i darowizny

Koszt przygotowania i wysyłki listu wynosi około 18 zł. Sugerowana darowizna wynosi 25-30 zł.

Uczestnik może wybrać opcję bez darowizny, w której otrzyma tylko elektroniczną wersję listu w formacie PDF, przesłaną na adres mailowy.

Wszystkie wpłaty należy kierować na numer konta Fundacji HumanDoc wskazany w materiałach akcji i poniżej:


Fundacja HumanDoc
ul. Baczyńskiego 15
45-523 Opole
NIP: 5272622103
NUMER KONTA (Alior Bank): 72249000050000450082599432

§5 Postanowienia końcowe

W przypadku pytań lub problemów związanych z akcją, uczestnicy mogą kontaktować się z organizatorem poprzez e-mail: pomoc@humandoc.pl.

Dane osobowe przekazane przez uczestników są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym podmiotom bez wyraźnej zgody uczestnika.

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US