Uzbekistan. Przeciwdziałamy przemocy domowej wobec dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

W Uzbekistanie małżeństwa aranżuje się często w ramach tej samej rodziny. To sprawia,  że rodzące się w takich związkach dzieci bywają niepełnosprawne. Są traktowane przez swoich bliskich jako balast. Podobnie, jak osoby starsze, które gdy przestają być sprawne fizycznie, są postrzegane jako „nieprzydatne”.

Obie te grupy są szczególnie narażone na przemoc psychiczną i finansową. Jednocześnie nie mają możliwości zwrócenia się do kogokolwiek po pomoc.

Dzięki projektowi Fundacji HumaDoc: Kształcenie uzbeckich specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej wobec dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami  lokalne instytucje zajmujące się przemocą domową będą uczestniczyć w regularnych programach szkoleniowych, których celem jest podnoszenie ich kwalifikacji oraz wdrażanie standardów międzynarodowych dotyczących ochrony osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci w Uzbekistanie.

Stanisław Brudnoch

Fundacja HumanDoc

Projekt jest kontynuacją rozpoczętego przez nas w 2021r. programu przeciwko przemocy wobec kobiet, który realizujemy wspólnie z fergańską NGO „Mehrżon. Jego celem jest zwiększenie świadomości i profesjonalizacja specjalistów oraz budowanie współpracy między lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi.

W jego ramach zostaną zorganizowane m.in. seminaria eksperckie on-line oraz szkolenia stacjonarne w Uzbekistanie. Ponownie w ramach tzw. Okrągłego Stołu przeprowadzimy spotkanie przedstawicieli samorządu, Ministerstwa Rodziny i Mahalli, pracowników służby socjalnej, dziennikarzy i pracowników NGO. Zostanie także wydana publikacja dla profesjonalistów.

Polska posiada trzydziestoletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu przemocy domowej. Wykształciliśmy pewne modele, które bez obaw możemy prezentować oraz przekazywać innym społeczeństwom, które są na początku tej drogi.

Program Fundacji HumanDoc został przygotowany w oparciu o doświadczenie opolskiego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie i jest  jedynym, jaki w Ferganie realizują zagraniczni eksperci.

Projekt „Wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doświadczających przemocy domowej w wilajecie fergańskim (Uzbekistan)” jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundacja Edukacja dla Demokracji

 

Donor

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US