Uzbekistan. Wspieramy przeciwdziałanie przemocy domowej

Nasz projekt był kontynuacją wieloletnich działań Fundacji HumanDoc w budowaniu systemów przeciwdziałania przemocy domowej w Krajach Partnerstwa Wschodniego. Nasze założenia zrealizowaliśmy w partnerstwie z fergańską organizacją „Mehrzhon”, która od 2007 roku zajmuje się sprawami kobiet i przemocy domowej.

Dlaczego nasze działania są potrzebne?

W Uzbekistanie wciąż istnieje ogromna potrzeba w zakresie edukacji uzbeckich specjalistów zajmujących się przemocą domową oraz zwiększenia świadomości problemu przemocy domowej wśród samorządowców i regionalnych instytucji państwowych. Co więcej nasz projekt wspiera istniejące od niedawna progresywne prawa tworzące od podstaw system przeciwdziałania przemocy.

Uzbekistan to kraj o kulturowo silnie zakorzenionym patriarchacie i tradycyjnym pojmowaniu ról w społeczeństwie – kobieta jest matką i żoną, silnie umiejscowioną w hierarchii rodzinnej. Jej głównym zadaniem jest dbanie o ognisko domowe . W ciągu ostatnich 4 lat, po zmianach władzy,  zaczęto dostrzegać problem przemocy wobec kobiet.

Jednocześnie, podczas realizacji projektu zauważyliśmy, jak minimalna jest świadomość problemu przemocy domowej wśród uzbekistańskich mediów . Skutkiem tego jest przekazywanie społeczeństwu fałszywego obrazu problemu przemocy domowej, opartego na stereotypach, przedmiotowej roli kobiety wynikającej z patriarchalnego modelu pojmowaniu roli kobiety. Relacje medialne niejednokrotnie powodują wtórna wiktymizację.

Stanisław Brudnoch

Fundacja HumanDoc

 

Naszym głównym zadaniem było wspieranie lokalnych organizacji w regionie fergańskim dzieląc się naszym doświadczeniem i przede wszystkim wiedzą naszych ekspertów.

Mówiąc o ekspertach chcemy podkreślić, że w projekcie wzięły udział osoby, które działają z HumanDoc już od pięciu lat m.in. przy tworzeniu systemowych rozwiązań przeciwdziałania przemocy domowej w Gruzji – wspierała nas merytorycznie Barbara Leszczyńska, kierownik Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu i terapeutyka  Anna Wołoszczuk.
Obie ekspertki mają wieloletnie doświadczenie w kwestii pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Do tego nasze ekspertki mają także ogromne doświadczenie w dzieleniu się swoją wiedzą i wspieraniem w rozwoju zagranicznych kadr. 

opracowana publikacja pt."Czym jest przemoc domowa i jak jej przeciwdziałać"

osób wzięło udział w działaniach projektowych

ekspertów weźmięło udział w Okrągłym Stole dt. rekomendacji i stworzenia modelu przeciwdziałaniu przemocy domowej w Uzbekistanie

Podczas projektu:

 zorganizowaliśmy cztery ważne spotkania – Seminarium Eksperckiego Online, a w każdym z nich wzięło udział 25 osób
 Przeszkoliliśmy personel lokalnych ośrodków wsparcia z regionu fergańskiego
 Razem z partnerami zorganizowaliśmy okrągły stół łączący organizacje pozarządowe i samorząd w kwestii budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej – w spotkaniu uczestniczyło aż 40 ekspertów i przedstawicieli różnych organizacji i instytucji
 Wydaliśmy publikację informacyjną nt. zasad pracy z osobami doświadczającymi przemocy ( do pobrania).

Projekt „Wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doświadczających przemocy domowej w wilajecie fergańskim (Uzbekistan)” jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundacja Edukacja dla Demokracji

 

Donor

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US