Uzbekistan. Wspieramy przeciwdziałanie przemocy domowej

Projekt jest kontynuacją wieloletnich działań Fundacji HumanDoc w budowaniu systemów przeciwdziałania przemocy domowej w Krajach Partnerstwa Wschodniego. Realizowany on jest w partnerstwie z fergańską organizacją “Mehrzhon”, która od 2007 roku zajmuje się sprawami kobiet i przemocy domowej.

Dlaczego nasze działania są ważne? W Uzbekistanie wciąż istnieje ogromna potrzeba w zakresie edukacji uzbeckich specjalistów zajmujących się przemocą domową oraz zwiększenia świadomości problemu przemocy domowej wśród samorządowców i regionalnych instytucji państwowych. Co więcej nasz projekt jest tym ważniejszy, że wspiera istniejące od niedawna progresywne prawa tworzące od podstaw system przeciwdziałania przemocy.

Uzbekistan to kraj o kulturowo silnie zakorzenionym patriarchacie i tradycyjnym pojmowaniu ról w społeczeństwie – kobieta jest matką i żoną, silnie umiejscowioną w hierarchii rodzinnej. Jej głównym zadaniem jest dbanie o ognisko domowe . W ciągu ostatnich 4 lat, po zmianach władzy,  zaczęto dostrzegać problem przemocy wobec kobiet. Lokalne organizacje coraz głośniej podnosiły konieczność zmian a w 2020 roku  m.in. dzięki presji
opinii międzynarodowej weszła w życie progresywna ustawa „O ochronie kobiet przed uciskiem i przemocą”. Wreszcie zjawisko przemocy zostało zauważone przez Uzbekistan i rząd. Wcześniej nawet głośne upominanie się o prawo do życia bez przemocy  groziło konsekwencjami.

Nowa ustawa tworzy podstawy systemu pozwalającego na udzielania wsparcia i pomocy. Prawo wprowadza podstawowe pojęcia i je definiuje np. przemoc seksualna, przemoc fizyczna, przemoc ekonomiczna, mobbing, przemoc psychiczna, nękanie. Jednocześnie zgodnie z tym prawem organizacje państwowe, samorządowe i pozarządowe mają określone obowiązki dot. działania na rzecz ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów kobiet, zwiększania ich roli w życiu publicznym. Niestety w odbiorze społecznym nadal jest duże niezrozumienie tematu. Stąd działania Fundacji HumanDoc. Naszym zadaniem będzie wspieranie lokalnych organizacji w regionie fergańskim dzieląc się naszym doświadczeniem i przede wszystkim wiedzą naszych ekspertów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Stanisław Brudnoch

Fundacja HumanDoc

 

Naszym głównym zadaniem będzie wspieranie lokalnych organizacji w regionie fergańskim dzieląc się naszym doświadczeniem i przede wszystkim wiedzą naszych ekspertów.

Mówiąc o ekspertach chcemy podkreślić, że w projekcie wezmą udział osoby, które działają z HumanDoc już od pięciu lat m.in. przy tworzeniu systemowych rozwiązań przeciwdziałania przemocy domowej w Gruzji – wspierać nas merytorycznie będą Barbara Leszczyńska, kierownik Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu i terapeutyka  Anna Wołoszczuk.
Obie ekspertki mają wieloletnie doświadczenie w kwestii pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Do tego nasze ekspertki mają także ogromne doświadczenie w dzieleniu się swoją wiedzą i wspieraniem w rozwoju zagranicznych kadr. 

przeszkolonych specjalistów, którzy zyskają nowe kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

osób, które zyskają pomoc dzięki naszym działaniom

ekspertów weźmie udział w Okrągłym Stole dt. rekomendacji i stworzenia modelu przeciwdziałaniu przemocy domowej w Uzbekistanie

Wśród zaplanowanych działań odbędą się:

 Cztery ważne spotkania – Seminarium Eksperckiego Online
 Przeszkolimy personel lokalnych ośrodków wsparcia z regionu fergańskiego
 Razem z partnerami zorganizujemy okrągły stół łączący organizacje pozarządowe i samorząd w kwestii budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej
 Wydamy publikację informacyjną nt. zasad pracy z osobami doświadczającymi przemocy.

Projekt “Wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doświadczających przemocy domowej w wilajecie fergańskim (Uzbekistan)” jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundacja Edukacja dla Demokracji

 

Donor