Stawiamy na inkluzywność

Stawiamy na inkluzywność

Wdrażamy projekt skierowany w szczególności do trzech grup docelowych wśród uchodźców: osób doświadczających przemocy ze względu na płeć, członków społeczności romskiej oraz LBGTQ+. Projekt: „Wsparcie ratujące życie oraz uwzględniające kwestie równości płci, w...
PRZEJŚCIE: projekt dla młodzieży 14-18 lat

PRZEJŚCIE: projekt dla młodzieży 14-18 lat

Nasze zespoły mobilne wspierają personel oraz uchodźczynie i uchodźców w ośrodkach położonych z dala od dużych aglomeracji.   Projekt „Pomoc mobilna dla osób uchodźczych z Ukrainy zamieszkałych w północnej i południowo-zachodniej części Polski”, który realizujemy...
Docieramy z pomocą w nowe miejsca

Docieramy z pomocą w nowe miejsca

Nasze zespoły mobilne wspierają personel oraz uchodźczynie i uchodźców w ośrodkach położonych z dala od dużych aglomeracji.   Projekt „Pomoc mobilna dla osób uchodźczych z Ukrainy zamieszkałych w północnej i południowo-zachodniej części Polski”, który realizujemy...
WŁĄCZAMY DO SPOŁECZNOŚCI

WŁĄCZAMY DO SPOŁECZNOŚCI

Zapewniamy kompleksowe wsparcie różnorodnym grupom uchodźców rozproszonym na terenie całej Polski, ze szczególnym naciskiem na osoby zagrożone marginalizacją. Dotąd nasza fundacja wspólnie z Mercy Corps i American Red Cross pomogła tysiącom uciekinierom wojennym....
Bezpieczny dom i ochrona prawna

Bezpieczny dom i ochrona prawna

Brak państwowych dotacji dla ośrodków zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców sprawia, że wiele osób, najczęściej tych najmniej samodzielnych, jest zagrożonych bezdomnością. Od wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 wiele osób przybyłych do Polski usamodzielniło się....
WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US